Number of the records: 1  

Rozhledy matematicko-fyzikální

  1. Rozhledy

    Rozhledy matematicko-fyzikální : časopis pro studující středních škol a zájemce o matematiku, fyziku a informatiku. -- Roč. 74, č. 1-6 (1997). -- Praha : Jednota českých matematiků a fyziků, 1997. -- 6x ročně. -- ISSN : 0035-9343.

    matematika * fyzika * informatika * střední školy
    372.861.3
Number of the records: 1