Pre-registration

User pre-registration form page.

Předregistrace je určena těm, kteří dosud nejsou zaregistrováni jako čtenáři knihovny, ale potřebují si objednat dokument z fondu knihovny.
Pokyny k vyplnění
 • * takto označená pole jsou povinná
 • údaje vyplňujte s diakritikou
 • v hesle není diakritika povolena, minimální délka je 6 znaků
 • mobil a e-mail jsou využívány k odesílání informací z knihovny (blížící se konec výpůjční lhůty, výzva k vyzvednutí rezervovaných dokumentů a pod.)
 • po předregistraci je nutná registrace v knihovně do 30 kalendářních dní
 • předvyplněné údaje budou ověřeny při registraci v knihovně na základě průkazu totožnosti s fotografií

Odesláním údajů souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů v SVK v Kladně podle zákona 101/2000 Sb. a také s ustanoveními knihovního řádu.

Vzdálená registrace

Vzdálená registrace vás opravňuje k využívání vzdáleného přístupu k elektronickým zdrojům (licencované zdroje, digitalizovaná díla nedostupná na trhu-DNNT, e-knihy a audioknihy) bez fyzické návštěvy knihovny. Podmínkou pro vzdálenou registraci je věk nad 15 let, občanství v EU a doložení usazenosti v ČR.

 1. Vyplňte a odešlete formulář předregistrace.
 2. Vyplňte přihlášku - PDF nebo MS Word.
 3. Do 14 dnů od předregistrace využijte jeden z možných postupů dokončení vzdálené registrace:
  1. Využijte online schůzku (termín si s námi individuálně domluvíte na adrese is@svkkl.cz nebo telefonu 312 813 122).
  2. Pošlete přihlášku datovou schránkou, pokud jste jejím majitelem, na adresu: xu9w62t.
  3. Opatřete přihlášku elektronickým podpisem (akceptujeme zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, kvalifikovaný elektronický podpis) a zašlete na adresu: is@svkkl.cz.
  4. Nechte si ověřit podpis na vyplněné přihlášce na Czech POINTu a zašlete na adresu: Středočeská vědecká knihovna, příspěvková organizace, Gen. Klapálka 1641, 272 01 Kladno.
 4. Po přijetí přihlášky Vám zašleme e-mail s výzvou k uhrazení registračního poplatku. Poplatek je nutné uhradit do 14 dnů od zaslání e-mailu.
 5. Podepsanou přihlášku Vám zašleme prostřednictvím pošty či datové schránky po obdržení platby na účet SVK.

User's personal data protection
Fields marked with * are obligatory.

Personal data

(Enter date in format DD.MM.YYYY)

Permanent residence
Contact (temporary) address
Access password

Enter the password without diacritics. Min. 6 characters.


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.