Search results

 1. Neural network world : international journal on neural and mass-parallel computing and information systems .  Praha :  Prague :  Prague :  Akademie věd České republiky, Ústav informatiky, International Data Group (IDG) Company,  Institute of Computer Science, Academy of Sciences of the Czech Republic  Czech Technical University, Faculty of Transportation Sciences  1991-  
  https://ojs.nnw.cz/index http://www.nnw.cz/
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2021: 1
  2020: 1, 2, 3, 4, 5, 6
  2019: 1-6
  2018: 1-6
  2017: 1-6
  2016: 1-6
  2015: 1-6
  2014: 1-6
  2013: 1-6
  2012: 1-6
  2011: 1-6
  2010: 1-7
  2009: 1-6
  2008: 1-6
  2007: 1-6
  2006: 1-6
  2005: 1-6
  2004: 1-6
  2003: 1-6
  2002: 1-6
  2001: 1-6
  2000: 1/2-6
  1999: 1/2-6
  1998: 1-6
  1997: 1-6
  1996: 1-6
  1995: 1-6
  1994: 1-3, 5-6
  1993: 1-2,5-6
  1992: 1-6
  Neural network world

  journal

 2. Život 3.0 : člověk v éře umělé inteligence / Max Tegmark ; z anglického originálu Life 3.0. Being human in the age of artificial intelligence přeložila Markéta Ivánková .  Praha :  Argo; Dokořán,  2020  294 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Život 3.0

  book

 3. Od chytrých sítí po chytré budovy, města a dopravu v prostředí umělé inteligence / Bohumír Garlík .  Praha :  Česká technika - nakladatelství ČVUT,  2020  327 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Od chytrých sítí po chytré budovy, města a dopravu v prostředí umělé inteligence

  book

 4. Deep learning v jazyku Python : knihovny Keras, Tensorflow / François Chollet ; přeložil: Rudolf Pecinovský .  Praha :  Grada Publishing,  2019  328 stran   [1, currently available 1]
  Deep learning v jazyku Python

  book

 5. Formální logika a sémantický web / Alena Lukasová, Martin Žáček, Marek Vajgl, Zdeňka Telnarová .  Plzeň :  Západočeská univerzita v Plzni,  2019  245 stran   [1, currently available 1]
  Formální logika a sémantický web

  book

 6. Být tak strojem : putování mezi kyborgy, utopisty, hackery a futuristy, kteří řeší skromný problém lidské smrtelnosti / Mark O'Connell ; přeložil Jiří Petrů .  Praha :  Práh,  2019  254 stran   [1, currently available 1]
  Být tak strojem

  book

 7. Umělá inteligence z pohledu antidiskriminačního práva a GDPR / Andrej Lobotka .  Praha :  Wolters Kluwer,  2019  xiii, 179 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Umělá inteligence z pohledu antidiskriminačního práva a GDPR

  book

 8. INFO LAB : magazín zpravodajského portálu INFO.CZ .  Praha :  Czech News Center a.s.,  2017-2018  2 svazky  
  http://www.info.cz/
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2018: 1-3
  2017: 1
  INFO LAB

  journal

 9. Co je nového v umělé inteligenci / Roman Barták .  Praha :  Nová beseda,  2017  93 stran   [1, currently available 1]
  Co je nového v umělé inteligenci

  book

 10. Superinteligence : až budou stroje chytřejší než lidé / Nick Bostrom ; přeložil Jan Petříček .  Praha :  Prostor,  2017  509 stran   [1, currently available 1]
  Superinteligence

  book