Search results

 1. Malostranský graduál a jeho donátoři : renesanční iluminovaný rukopis jako nástroj měšťanské reprezentace / Jana Doktorová .  Praha :  Academia,  2020  359 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Malostranský graduál a jeho donátoři

  book

 2. Libri prohibiti : zpráva za rok ... = annual report ... .  Praha :  Libri prohibiti,  [199-]-  
  https://www.libpro.cz/
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2020: R. 2019
  2019: R. 2018
  2017: R. 2016
  2016: R. 2015
  2015: R. 2014
  journal

  journal

 3. Iluminovaná kniha Žalmů : ilustrované texty všech 150 modliteb a písní / z anglického originálu The iluminated book of Psalms ... doprovodné texty přeložila Jana Hlávková .  V Praze :  Slovart,  2020  248 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Iluminovaná kniha Žalmů

  book

 4. Sims reed rare books : rare books, prints & photographs .  London :  Sims Reed Ltd.,  [2020]  111 nečíslovaných stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  book

  book

 5. Můžete se nám podepsat? / Vítek Formánek, Eva Csölleová .  Praha :  Petrklíč,  2020  211 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Můžete se nám podepsat?

  book

 6. Bůh Abrahamův versus bůh Aristotelův : hebrejský středověký Dopis proti filosofii z pera anonymního autora / Jana Tomešová .  Ostrava : Dolní Břežany :  Ostravská univerzita ; Scriptorium,  2020  158 stran   [1, currently available 0, at library only 1]
  Bůh Abrahamův versus bůh Aristotelův

  book

 7. Vzácné knižní vazby Strahovské knihovny v Praze : od gotiky na práh baroka / Petr Voit .  Praha :  Královská kanonie premonstrátů na Strahově,  2020  409 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Vzácné knižní vazby Strahovské knihovny v Praze

  book

 8. Středověké a raně novověké iluminované rukopisy ve sbírkách Olomouce a Kroměříže / Pavol Černý .  Olomouc : Praha :  Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ; Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.,  2020  2 svazky (788, 319 stran)   [1, currently available 1]
  Středověké a raně novověké iluminované rukopisy ve sbírkách Olomouce a Kroměříže

  book

 9. Dy kunst gelopt vor ritter und knechten : analýza, edice a překlad tzv. kodexu Wallerstein, části A a B (UB Augsburg, Cod. I.6.4º 2, fol. 1r-74v) / Ondřej Vodička .  Praha :  Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, v.v.i.,  2020  301 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Dy kunst gelopt vor ritter und knechten

  book

 10. Kříž z Telče (1434-1504) : písař, sběratel a autor / edd. Lucie Doležalová a Michal Dragoun .  Dolní Břežany :  Scriptorium,  2020  455 stran   [1, currently available 0, at library only 1]
  Kříž z Telče (1434-1504)

  book