Search results

 1. Jazyk a svět : propoziční realismus Waltera Burleyho / Jakub Varga .  Ostrava : Dolní Břežany :  Ostravská univerzita ; Scriptorium,  2020  234 stran   [2, currently available 1, at library only 1, Access to Shelves 1]
  Jazyk a svět

  book

 2. Problém filozofie v arabském středověkém myšlení : Ibn Bádždža: filozof a obec / Pavlína Šenk Kopecká .  Praha :  Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta,  2019  109 stran   [1, currently available 1]
  Problém filozofie v arabském středověkém myšlení

  book

 3. Filosofie v období středověku : Byzanc, země islámu, židovské obce a latinský Západ / Alain de Libera ; přeložil Martin Pokorný .  Praha :  OIKOYMENH,  2019  493 stran   [1, currently available 1]
  Filosofie v období středověku

  book

 4. De grammatico : úvod do dialektiky / Anselm z Canterbury ; přeložili Marek Otisk a Richard Psík ; úvodní studií a doprovodnými texty opatřil Marek Otisk .  Ostrava : Dolní Břežany :  Ostravská univerzita ; Scriptorium,  2019  270 stran   [2, currently available 1, at library only 1]
  De grammatico

  book

 5. Člověk a hvězdy v raném novověku : studie k antropologickým souvislostem rozvoje novověké kosmologie / Daniel Špelda .  Praha :  Togga,  2018  306 stran   [1, currently available 1]
  Člověk a hvězdy v raném novověku

  book

 6. Dějiny filosofie. III., Od Ockhama k Suárezovi / Frederick Charles Copleston ; z anglického originálu A history of philosophy ... přeložila Jana Odehnalová .  Olomouc :  Refugium Velehrad-Roma, s.r.o.,  2017  599 stran   [1, currently available 1]
  Dějiny filosofie

  book

 7. Jeroným Pražský : tragický příběh středověkého intelektuála / Martin Chadima .  Hradec Králové :  Královéhradecká diecéze Církve československé husitské,  2016  227 stran   [1, currently available 1]
  Jeroným Pražský

  book

 8. Dějiny filosofie. II., Od Augustina ke Scotovi / Frederick Copleston ; z anglického originálu A history of philosophy ... přeložila Jana Odehnalová .  Olomouc :  Refugium Velehrad-Roma, s.r.o.,  2016  790 stran   [1, currently available 1]
  Dějiny filosofie

  book

 9. Explorations in late scholasticism / Petr Dvořák and Tomáš Machula (editors) .  Prague :  Filosofický časopis : Filosofia,  2016  207 stran   [1, currently available 1]
  Explorations in late scholasticism

  book

 10. Filosofické základy psychologie Tomáše Akvinského : studie k filosofické psychologii a metafyzice vrcholného středověku / Petr Slováček .  Opava :  Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik,  2014 .  273 s.   [1, currently available 1]
  Filosofické základy psychologie Tomáše Akvinského

  book