Search results

 1. Číst Bibli jako Ježíš / Richard Rohr ; z anglického originálu What do we do with the Bible přeložil Jan Spousta .  Brno :  Barrister & Principal,  2021  63 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Číst Bibli jako Ježíš

  book

 2. Ester / biblickým textem provází Jana Šrámková .  Praha :  Biblion,  2021  63 stran   [1, currently available 0; Document is being processed]
  Ester

  book

 3. Apokalypsa svatého Jana : komiks / Paweł Kołodziejski, o. Cyprian Moryc ; z polského originálu Apokalipsa świętego Jana ... přeložila Marcela Bramborová .  Praha :  Volvox Globator,  2020  82 nečíslovaných stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Apokalypsa svatého Jana

  book

 4. Bible v hádankách a odpovědích / kolektiv autorů .  Košice :  SION PLUS SK, o.z.,  2020  247 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Bible v hádankách a odpovědích

  book

 5. Umyvadlo plné vajglů / Michal Šanda .  Praha :  Dybbuk,  2020  137 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Umyvadlo plné vajglů

  book

 6. Klíč k Blízkému východu : objevování budoucnosti Izraele v biblických proroctvích / Derek Prince ; překlad: Lydie Tulachová, Dan Drápal .  [Praha] :  Kontakt.cz,  [2020]  ©2020  225 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Klíč k Blízkému východu

  book

 7. List Jakubův / Petr Mareček .  Praha :  Centrum biblických studií AV ČR a UK v Praze ve spolupráci s Českou biblická společností,  2020  325 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  List Jakubův

  book

 8. Konečně naživu : co se stane, když se znovu narodíme? / John Piper ; překlad: Jana Kopová .  Kroměříž :  Didasko,  [2020]  ©2020  190 stran   [1, currently available 1]
  Konečně naživu

  book

 9. Boží Syn z Nazareta : Ježíš v novozákonních spisech / Thomas Söding ; z německého originálu Der Gottessohn aus Nazareth. Das Menschsein Jesu im Neuen Testament ... přeložila Helena Medková .  V Praze :  Vyšehrad,  2020  410 stran   [1, currently available 1]
  Boží Syn z Nazareta

  book

 10. Zažít Bibli : metody celostní práce s Biblí : přečti - přemýšlej - ptej se - znázorni - vytvoř - modli se - provázej / Anneliese Hechtová ; z německého originálu Bibel erfahren, Methoden ganzheitlicher Bibelarbeit ... přeložili ... Miroslav Pacifik Matějka a Petr Chalupa .  České Budějovice :  Petrinum,  2020  151 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Zažít Bibli

  book