Search results

 1. Jak na nerovnost? : Piketty a jeho limity / Petr Drulák .  Praha :  Masarykova demokratická akademie, z.s.,  [2020]  ©2020  14 stran   [1, currently available 1]
  Jak na nerovnost?

  book

 2. Sdílená ekonomika - sdílený právní problém? / Jan Pichrt, Radim Boháč, Jakub Morávek (eds.) .  Praha :  Wolters Kluwer,  2017  333 stran   [1, currently available 1]
  Sdílená ekonomika - sdílený právní problém?

  book

 3. Sto let Leninova imperialismu, aneb, Změnil se kapitalismus? : (příspěvek k diskusi) / Ladislav Šafránek .  Praha :  Orego,  2017  71 stran   [1, currently available 0, at library only 1]
  Sto let Leninova imperialismu, aneb, Změnil se kapitalismus?

  book

 4. Dějiny ekonomického myšlení / Robert Holman a kol. .  V Praze :  C.H. Beck,  2017  xxv, 539 stran   [1, currently available 0]
  Dějiny ekonomického myšlení

  book

 5. Kdo dostává co a proč : nové ekonomické směry v konceptu vhodného párování matchmaking a návrzích podoby trhů market design / Alvin E. Roth ; přeložila Jana Srbová .  Praha :  Práh,  2016  227 stran   [1, currently available 1]
  Kdo dostává co a proč

  book

 6. Co je vidět a co není vidět : a jiné záhady ekonomie / Claude Frédéric Bastiat ; překlad Karolína Koukolová, Luděk Liška .  Praha :  Mises.cz,  2016  129 stran   [1, currently available 1]
  Co je vidět a co není vidět

  book

 7. Eseje z postkeynesovské ekonomie / Zdeněk Chytil a kolektiv .  Praha :  Oeconomica, nakladatelství VŠE,  2015  183 stran   [1, currently available 1]
  Eseje z postkeynesovské ekonomie

  book

 8. Liberální ekonomie : kořeny euroamerické civilizace / vybral a přeložil Tomáš Ježek ; [autoři Gerhard W. Ditz ... et al.] .  Praha :  Prostor,  2014 .  263 s.   [1, currently available 1]
  Liberální ekonomie

  book

 9. Život, s.r.o. : jak si korporace podmanily svět a jak si ho vzít nazpátek / Douglas Rushkoff ; [přeložili Jana Odehnalová a Vít Penkala] .  Praha :  Argo : Dokořán,  c2014 .  317 s.   [1, currently available 1]
  Život, s.r.o

  book

 10. Rakouská škola : tržní řád a podnikatelská tvořivost / Jesús Huerta de Soto ; [z anglického originálu ... přeložil Marek Hudík] .  Praha :  Dokořán : CEVRO Institut,  c2012 .  xiv, 162 s.   [1, currently available 1]
  Rakouská škola

  book