Search results

 1. Hospodářské noviny speciál .  Praha :  Economia a.s.,  2019-  
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2021: 1
  2020: 2
  2020: 1
  2019: 1
  Hospodářské noviny speciál

  journal

 2. Válka jinými prostředky : geoekonomika a státnictví / Robert D. Blackwill, Jennifer M. Harrisová ; z anglického or iginálu War by other means ... přeložil Aleš Lisa .  Praha :  Academia,  2021  439 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Válka jinými prostředky

  book

 3. 4.Hrot

  Hrot : s výběrem článků The Economist .  Praha :  Hrot, s.r.o.,  2020-  
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2021: 18, 19, 20, 21, 22, 23
  2021: 1-17
  2020: 1-16, 17-33/34
  Hrot

  journal

 4. Zapojení ČR do mezinárodního úsilí o posílení globální měnové a finanční stability / Petr Sedláček .  Praha :  Grada Publishing,  2020  172 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Zapojení ČR do mezinárodního úsilí o posílení globální měnové a finanční stability

  book

 5. Ekonomická diplomacie nové doby / Jana Marková, Hana Havlová a kol. .  [Průhonice] :  Professional Publishing,  2020  262 stran   [2, currently available 1, at library only 1, Access to Shelves 1]
  Ekonomická diplomacie nové doby

  book

 6. Obchodní války a pozice České republiky / Stanislava Janáčková .  Praha :  Institut Václava Klause,  2020  114 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Obchodní války a pozice České republiky

  book

 7. Mezinárodní finance a devizový trh / Martin Mandel, Jaroslava Durčáková .  Jesenice :  Ekopress,  2020  452 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Mezinárodní finance a devizový trh

  book

 8. Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v České republice - právní aspekty / Irena Válková .  Praha :  Leges,  2020  208 stran   [1, currently available 0]
  Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v České republice - právní aspekty

  book

 9. Laboratoř Evropské unie : sborník sylabů nejlepších diplomových prací s tematikou Evropské unie / Vysoká škola ekonomická v Praze, katedra světové ekonomiky .  V Praze :  Oeconomica,  2013-  
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2019: 1
  2017: 1-2
  Laboratoř Evropské unie

  journal