Search results

 1. Správní právo - zvláštní část : (v příkladech a otázkách) / Lukáš Potěšil, Radislav Bražina, David Hejč, Alžbeta Králová a Tomáš Svoboda .  Brno :  Masarykova univerzita,  2021  170 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Správní právo - zvláštní část

  book

 2. Ročenka ... / Ústavní soud .  Brno :  Ústavní soud České republiky,  [2011]-  
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2021: R. 2020
  2020: R. 2019
  2019: R. 2018
  2018: R. 2017
  2017: R. 2016
  2016: R. 2015
  2015: R. 2014
  2014: R. 2013
  2013: R. 2012
  journal

  journal

 3. Státní služba : zákon o státní službě : kompletní soubor nařízení vlády a vyhlášek : podle stavu k ... .  Ostrava :  Sagit,  [2014]-  
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2021: 1399 k 1.1.2021
  2019: 1306 k 1.3.2019
  2018: 1270 k 23.7.2018
  2017: 1161 k 1.1.2017, 1198 k 22.5.2017
  2016: 1130 k 1.3.2016
  2015: 1048 k 1.1.2015, 1094 k 1.7.2015
  Státní služba

  journal

 4. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů : komentář / Miroslav Uřičař, Vladan Rámiš a kolektiv .  V Praze :  C.H. Beck,  2021  xxvii, 1386 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

  book

 5. Ústavní právo a koronavirus / Marek Antoš, Jan Wintr (eds.) .  Praha :  Leges,  2021  154 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Ústavní právo a koronavirus

  book

 6. Listina základních práv a svobod : komentář / Faisal Husseini, Michal Bartoň, Marian Kokeš, Martin Kopa a kolektiv .  V Praze :  C.H. Beck,  2021  xxxvii, 1413 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Listina základních práv a svobod

  book

 7. Základní instituty shromažďovacího práva / Petr Černý .  V Praze :  C.H.Beck,  2021  xiii, 164 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Základní instituty shromažďovacího práva

  book

 8. Svobodní a sobě rovní : 33 let boje za lidská práva: historie, současnost a poslání Českého helsinského výboru / sestavili Mikuláš Vymětal a Lucie Rybová .  Praha :  Eman,  2021  383 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Svobodní a sobě rovní

  book

 9. Správní právo : obecná část / Martin Kopecký .  V Praze :  C.H. Beck,  2021  xxxiv, 539 stran   [2, currently available 0]
  Správní právo

  book