Search results

 1. Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek

  journal

 2. Advokáti ; Soudy a soudci ; Notáři ; Znalci a tlumočníci : redakční uzávěrka ... .  Ostrava :  Sagit,  2004-  
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2021: 1407 k 1.1.2021
  2019: 1318 k 24.4.2019
  2017: 1213 k 18.9.2017
  2015: 1082 k 16.3.2015
  2014: 1001 k 6.1.2014
  2013: 960 k 29.4.2013, 984 k 14.10.2013
  2012: 890 k 20.2.2012
  2011: 818 k 10.1.2011
  2009: 742 k 23.9.2009
  2008: 662 k 21.4.2008, 693 k 1.10.2008
  2006: 557 k 9.5.2006, 591 k 27.11.2006
  2005: 467 k 14.3.2005, 518 k 14.11.2005
  2004: 451 k 12.8.2004
  Advokáti

  journal

 3. Komorní listy : časopis soudních exekutorů .  Brno :  Exekutorská komora České republiky,  2009-  
  http://www.ekcr.cz/komorni-listy
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2021: 1
  2020: 1, 2, 3, 4
  2019: 1-4
  2018: 1-3
  2017: 1-4
  2016: 1-4
  2015: 1-4
  2014: 1-4
  2013: 1-4
  2012: 1-4
  2011: 1-4
  2010: 1-4
  2009: prosinec
  Komorní listy

  journal

 4. Exekuční řád : zvláštní opatření ve vztahu k exekucím (lex covid justice) ; Veřejné dražby : redakční uzávěrka ... .  Ostrava :  Sagit,  2020-   svazků  
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2021: 1432 k 12.4.2021
  2020: 1378 k 25.5.2020
  journal

  journal

 5. V taláru napříč dobou : 13. komnata české justice / Pavel Kučera, Martin Švehlík .  Praha :  Česká citadela,  2021  197 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  V taláru napříč dobou

  book

 6. Náhrada škody při porušení smluvní a mimosmluvní povinnosti v občanském právu / Anežka Janoušková .  Praha :  Wolters Kluwer,  2021  x, 218 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Náhrada škody při porušení smluvní a mimosmluvní povinnosti v občanském právu

  book

 7. Předběžné opatření v civilním procesu sporném / Vít Kučera .  Praha :  Leges,  2021  208 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Předběžné opatření v civilním procesu sporném

  book

 8. Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů : v občanském soudním řízení a v soudním řízení správním včetně zvláštních řízení soudních podle zákona č. 292/2013 Sb. : ve věcech občanskoprávních, správních, rodinných včetně péče o nezletilé, pracovních, obchodních, dědických, exekučních, insolvenčních, vkladu práva do katastru, směnek a šeků, úschovy a umoření listin / Michal Králík a kolektiv .  Praha :  Leges,  2021  xxvi, 1102 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů

  book

 9. Soudce : profesní časopis soudců a soudů České republiky .  Praha :  Praha :  Praha :  Praha :  Praha :  Soudcovská unie České republiky,  Orac  LexisNexis CZ s  Havlíček Brain Team  Wolters Kluwer, a.s.  [1996]-  
  http://www.soudci.cz/soudce-a-spolecnost/casopis-soudce.html
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2021: 1, 2, 3, 4, 5
  2020: 1-11/12
  2019: 1-11/12
  2018: 1-11/12
  2017: 1-11/12
  2016: 1-11/12
  2015: 1-12
  2014: 1-12
  2013: 1-12
  2012: 1-12
  2011: 1-12
  2010: 1-12
  2009: 1-12
  2008: 1-12
  2007: 1-12
  2006: 1-12
  2005: 1-12
  2004: 2-12
  2003: 1/2-12/1
  2002: 1, 3-12
  2001: 1-12
  2000: 1-12
  1999: 1-4
  1998: 1-4
  1997: 1-4
  1996: 1, 4
  Soudce

  journal

 10. Exekuce v praxi / Martin Štika .  Plzeň :  Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.,  2021  288 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Exekuce v praxi

  book