Search results

 1. Hermeneutika a metaforika čísel : od počtů ke kvantové mechanice / Petr Kůrka, Bedřich Velický .  Praha :  Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum,  2021  316 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Hermeneutika a metaforika čísel

  book

 2. Notes on number theory / Viliam Ďuriš .  Prague :  Verbum Praha, z.s.,  2020  141 stran   [1, currently available 0, at library only 1]
  Notes on number theory

  book

 3. Hudba prvočísel : dvě století Riemannovy hypotézy / Marcus du Sautoy ; z anglického originálu The music of the primes. Searching to solve the greatest mystery in mathematics přeložili Luboš Pick a Mirko Rokyta .  Praha :  Argo : Dokořán,  2019  367 stran   [1, currently available 0]
  Hudba prvočísel

  book

 4. Kouzlo čísel : od velkých objevů k aplikacím / Michal Křížek, Lawrence Somer, Alena Šolcová .  Praha :  Academia,  2018  365 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh   [1, currently available 1]
  Kouzlo čísel

  book

 5. Prvočísla : dlouhá cesta do nekonečna / Enrique Gracián ; z anglického vydání Prime numbers. A long road to infinity přeložil Jan Klíma .  Praha :  Dokořán,  2017  132 stran   [1, currently available 1]
  Prvočísla

  book

 6. Density and related topics / Milan Paštéka .  Praha : Bratislava :  Academia ; Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied  2017  238 stran   [1, currently available 1]
  Density and related topics

  book

 7. Matematika s didaktikou pro 1. ročník učitelství 1. stupně ZŠ / Jana Coufalová .  Plzeň :  Západočeská univerzita v Plzni,  2016  87 stran   [1, currently available 1]
  Matematika s didaktikou pro 1. ročník učitelství 1. stupně ZŠ

  book

 8. Teorie čísel / Zuzana Masáková, Edita Pelantová .  V Praze :  České vysoké učení technické,  2010 .  173 s.   [1, currently available 1]
  Obsah
  Teorie čísel

  book

 9. Kouzlo čísel : od velkých objevů k aplikacím / Michal Křížek, Lawrence Somer, Alena Šolcová .  Praha :  Academia,  2009 .  365 s., 8 s. barev. obr. příl.   [1, currently available 1]
  Kouzlo čísel

  book

 10. Velká Fermatova věta : dramatická historie řešení největšího matematického problému / Simon Singh ; překlad Luboš Pick, Jiří Rákosník a Mirko Rokyta .  Praha :  Academia : Dokořán,  2007 .  286 s.   [1, currently available 1]
  Velká Fermatova věta

  book