Search results

 1. Živa : časopis přírodnický .  Praha :  Praha :  Praha :  Praha :  Praha :  Praha :  Matice česká při Museu Království českého,  Eduard Grégr  Museum království Českého : V komisí Fr. Řivnáče  J. Otto  Nakladatelství Československé akademie věd  Academia  1853-  
  http://ziva.avcr.cz/
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2021: 1, 2
  2020: 1-6
  2019: 1-6
  2018: 1-6
  2017: 1-6
  2016: 1-6
  2015: 1-6
  2014: 1-6
  2013: 1-6
  2012: 1-6
  2011: 1-6
  2010: 1-6
  2009: 1-6
  2008: 1-6
  2007: 1-6
  2006: 1-6
  2005: 1-6
  2004: 1-6
  2003: 1-6 + CD
  2002: 1-6
  2001: 1-6
  2000: 1-6
  1999: 1-6
  1998: 1-6
  1997: 1-4
  1996: 1-3
  1995: 1-4
  1994: 1-4
  1993: 1-4
  1992: 1-6
  1991: 1-6
  1990: 1-6
  1989: 1-6
  1988: 1-6
  1987: 1-6
  1985/1986: 1-6/1985 ; 1-6/1986
  1983/1984: 1-6/1983 ; 1-6/1984
  1981/1982: 1-6/1981 ; 1-6/1982
  1980: 1-6
  1978/1979: 1-6/1978 ; 1-6/1979
  1977: 1-6
  1976: 1-6
  1975: 1-6
  1974: 1-6
  1973: 1-6
  1972: 1-6
  1971: 1-6
  1970: 1-6
  1969: 1-6
  1968: 1-6
  1967: 1-6
  1966: 1-6
  1965: 1-6
  1963: 1-6
  1962: 1-6
  1960: 1-6
  1959: 1-6
  1958: 1, 3-6
  1957: 1-6
  1956: 1-6
  1955: 1-6
  1954: 1-6
  1953: 1-6
  1911: 1911
  1909: 1909
  1908: 1908
  1907: 1907
  1906: 1906
  1905: 1905
  1904: 1904
  1903: 1903
  1902: 1902
  1901: 1901
  1853: 1-12
  Živa

  journal

 2. Acta Musei Reginaehradecensis = Práce Muzea v Hradci Králové. Serie A, Scientiae naturales. Vědy přírodní .  Hradec Králové :  Muzeum východních Čech  1982-  
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2020: r. 2020
  2018: r. 2018
  2016: 1/2
  2015: 1-2
  2014: 1
  1989: Sv. 22
  1988: Sv. 21
  1985: Sv. 19, Sv. 20
  1983: Sv. 18
  1982: Sv. 17
  Acta Musei Reginaehradecensis

  journal

 3. Zpravodaj Československé biologické společnosti .  Brno :  Československá biologická společnost,  1997-  
  https://www.icsbs.cz/zpravodaj.html
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2020: 1, 2
  2019: 1-2
  2018: 1-2
  2017: 1-2
  2016: 1-2
  2015: 1-2
  2014: 1/2
  Zpravodaj Československé biologické společnosti

  journal

 4. Východočeský sborník přírodovědný : práce a studie .  Pardubice :  Pardubice :  Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky : Východočeské muzeum,  Východočeské muzeum v Pardubicích  [1993]-  
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2020: 26
  2019: 25
  2017: 24
  2016: 23
  2015: 22
  2014: 21
  2013: 20
  2012: 19
  2011: 18
  Východočeský sborník přírodovědný

  journal

 5. Přírodopis 6 : úvod do přírodopisu : pro 6. ročník základní školy / Thea Vieweghová .  Brno :  Nová škola - Duha,  [2017-2020]  2 svazky  
  Přírodopis 6 : úvod do přírodopisu : učebnice pro 6. ročník základní školy : vytvořeno v souladu s RVP ZV Vzdělávací obor: Člověk a příroda
  Přírodopis 6 : úvod do přírodopisu : pracovní sešit pro 6. ročník základní školy nebo primu víceletého gymnázia
  Přírodopis 6

  book

 6. Les nemlčí : jak spolu houby, rostliny a zvířata komunikují / Madlen Ziegeová ; přeložila: Magdalena Havlová .  Brno :  Kazda,  2020  240 stran   [2, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Les nemlčí

  book

 7. Moderní analýza biologických dat. 1. díl, Zobecněné lineární modely v prostředí R / Stano Pekár, Marek Brabec .  Brno :  Masarykova univerzita,  2020  xii, 265 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Moderní analýza biologických dat

  book

 8. Příroda : vzdělávací oblast Člověk a jeho svět : pro 5. ročník základní školy / autorka: Iva Frýzová ; ilustrace: Simona Prokešová, Josef Pospíchal, Jarmila Dytrychová, Milada Kudrnová .  Plzeň :  Nakladatelství Fraus,  2020-  3 svazky  
  Příroda : vzdělávací oblast Člověk a jeho svět : učebnice pro 5. ročník základní školy
  Příroda : vzdělávací oblast Člověk a jeho svět : hybridní pracovní sešit pro 5. ročník základní školy
  Příroda 5 : příručka učitele k učebnici pro 5. ročník základní školy
  Příroda

  book