Search results

 1. Dětská alergologie / Vít Petrů a kol. .  Praha :  Maxdorf,  [2021]  ©2021  455 stran   [1, currently available 1]
  Dětská alergologie

  book

 2. Zdravé nohy pro vaše dítě : hravá gymnastika pro chodidla : 32 cvičení z úspěšné metody Spiraldynamik® / Christian Larsen, Bea Miescher, Gabi Wickihalter ; přeložila Mária Schwingerová .  Olomouc :  Poznání,  2021  94 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Zdravé nohy pro vaše dítě

  book

 3. Biologická léčba v pediatrii : motolské pediatrické semináře 8 / Jan Lebl, Jana Třešňák Hercogová, Anna Šedivá, Michal Zápotocký, Jan David, Tereza Doušová, Filip Fencl, Ondřej Hradský, Tereza Lerchová, Hana Malcová, Šárka Nováčková, Petr Pohunek, Marta Sobotková, David Sumerauer, Naděžda Šimánková, Lucie Šrámková, Šárka Štolbová, Zdeněk Šumník, Kateřina Váňová, Jakub Zieg .  Praha :  Galén,  [2021]  ©2021  150 stran   [1, currently available 1]
  Biologická léčba v pediatrii

  book

 4. Propedeutika dětského lékařství / Jiří Fremuth, František Stožický, Josef Sýkora a kolektiv .  Praha :  Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum,  2021  141 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Propedeutika dětského lékařství

  book

 5. Vox pediatriae : časopis praktických dětských lékařů .  Praha :  Praha :  MEDIX,  Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR  2001-  
  http://www.detskylekar.cz/vox
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2021: 1, 2, 3, 4, 5
  2020: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
  2019: 1-10
  2018: 1-10
  2017: 1-10
  2016: 1-10
  2015: 1-10
  2014: 1-10
  2013: 1-10
  2012: 1-10
  2011: 1-10 + Příl.
  2010: 1-10
  2009: 1-10
  2008: 1-10 + Suppl.
  2007: 1-10
  2006: 1-10 + Obsah ročníku 2006
  2005: 1-10
  2004: 1-10
  2003: 1-10
  2002: 1,3-10
  2001: 1-10
  Vox pediatriae

  journal

 6. Dětská neurochirurgie / David Krahulík, Eva Brichtová a kolektiv .  Praha :  Grada Publishing,  2021  xv, 373 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Dětská neurochirurgie

  book

 7. Československá pediatrie : časopis Československé pediatrické společnosti sekce Československé lékařské společnosti J.E. Purkyně .  Praha :  Praha :  Praha :  Praha :  Státní zdravotnické nakladatelství,  Avicenum  Práce  Česká lékařská společnost J.E. Purkyně  1955-  
  https://www.prolekare.cz/casopisy/cesko-slovenska-pediatrie
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2021: 2, 3
  2020: 1-8 + S 1
  2019: 3-8 + S 1
  2018: 1-8 + S 1
  2017: 1-8
  2016: 1-7/8 + Suppl.
  2015: 1-6
  2014: 1-6 + Suppl.
  2013: 1-6
  2012: 1-6 + 2 suppl.
  2011: 1-6 + Suppl.
  2010: 1-12
  2009: 1-12
  2008: 1-12
  2007: 1-12
  2006: 1-12
  2005: 1-12
  2004: 1-12
  2003: 1-12
  2002: 1-12
  2001: 1-12 + Suppl.
  2000: 1-12 + Suppl.
  1999: 1-12 + Suppl.
  1998: 1-12 + Suppl.
  1997: 1-12 + Suppl.
  1993: 1-12 + Suppl.
  1992: 1-12
  1991: 1-12
  1990: 1-12
  1989: 1-12
  1988: 1-12
  1987: 1-12
  1986: 1-12
  1985: 1-12
  1984: 1-12
  1983: 1-12
  1982: 1-12
  1981: 1-12
  1980: 5/6-12
  1973: 1-12
  Československá pediatrie

  journal

 8. Angličtina v pediatrii 2 : učebnice pro pediatry, studenty medicíny a ošetřovatelství, dětské sestry a pečovatele / Irena Baumruková .  [Litomyšl] :  H.R.G. spol. s r.o.  2021  441 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Angličtina v pediatrii 2

  book

 9. Základy dětské neurologie / Pavel Kršek, Alena Zumrová et al. .  Praha :  Galén,  2021  214 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Základy dětské neurologie

  book