Search results

 1. Geriatrie a gerontologie : odborný časopis České gerontologické a geriatrické společnosti .  Praha :  Česká lékařská společnost J.E. Purkyně,  2012-  
  https://www.mf.cz/produkty/geriatrie-a-gerontologie/archiv/
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2021: 1
  2020: 1, 2, 3, 4
  2019: 1-4
  2018: 1-4
  2017: 1-4
  2016: 1-4
  2015: 1-4
  2014: 1-4
  2013: 1-4
  2012: 1-2
  Geriatrie a gerontologie

  journal

 2. Revue 50 plus .  Praha :  Altera Media,  2007-  
  http://www.seniorrevue.cz/
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2021: 1/2, 3, 4/5
  2020: 1/2-11/12
  2019: 1-12
  2018: 1/2-12
  2017: 1/2-12
  2016: 1/2-12
  2015: 1/2-5, 7/8-12
  2014: 1/2-12
  2013: 1-12
  2012: 1-12
  2011: 1-12
  2010: 1-12
  2009: 1-12
  2008: 1-12
  2007: 7/8-12
  Revue 50 plus

  journal

 3. Výživa v geriatrii a gerontologii / Tereza Vágnerová a kolektiv .  Praha :  Karolinum,  2020  198 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Výživa v geriatrii a gerontologii

  book

 4. Nefarmakologická léčba v geriatrii / Katarína Zrubáková, Ivan Bartošovič a kolektiv .  Praha :  Grada Publishing,  2019  173 stran   [1, currently available 1]
  Nefarmakologická léčba v geriatrii

  book

 5. Motivační prvky při práci se seniory / Dana Klevetová .  Praha :  Grada Publishing,  2017  224 stran   [1, currently available 0]
  Motivační prvky při práci se seniory

  book

 6. Farmakoterapie v geriatrii / Katarína Zrubáková, Štefan Krajčík a kolektiv .  Praha :  Grada Publishing,  2016  224 stran   [1, currently available 1]
  Farmakoterapie v geriatrii

  book

 7. Úvod do gerontologie / Libuše Čeledová, Zdeněk Kalvach, Rostislav Čevela .  Praha :  Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum,  2016  152 stran   [1, currently available 1]
  Úvod do gerontologie

  book

 8. Vybrané oblasti a nástroje funkčního geriatrického hodnocení / Martina Kuckir, Hana Vaňková, Iva Holmerová, Slávka Vítečková, Eva Jarolímová, Radim Krupička, Zoltán Szabó .  Praha :  Grada Publishing,  2016  96 stran   [1, currently available 1]
  Vybrané oblasti a nástroje funkčního geriatrického hodnocení

  book

 9. Paliativní péče : úvod do tématu pro pracovníky v zařízeních pečujících o seniory / Eva Niedermann, Claudia Pflugshaupt, Heinz Rüegger, Beatrice Schär .  Tábor :  Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky,  2016  73 stran, 5 nečíslovaných stran   [1, currently available 1]
  Paliativní péče

  book

 10. Vybrané klinické stavy u seniorů : úskalí diagnostiky a terapie / Hana Matějovská Kubešová a kol. .  Praha :  Mladá fronta,  c2015 .  215 as.   [1, currently available 1]
  Vybrané klinické stavy u seniorů

  book