Search results

 1. Zpravodaj ČNS .  Praha :  ČNS,  2001-  
  http://spolky.csvts.cz/cns/zpravod.htm
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2021: 1
  2020: 1-3
  2019: 1-2
  2018: 1-2
  2017: 1-3
  2016: 1-2
  2015: 1-3
  2014: 1-3
  2013: 1-4
  2012: 1-5
  2011: 1-6
  2010: 1-6
  2009: 1-7
  2008: 1-8
  2007: 1-8
  2006: 1-10
  2005: 1-8
  2004: 1-8
  2003: 1-5
  2002: 1-7
  2001: 1-5
  2000: 8
  Zpravodaj ČNS

  journal

 2. Jaderná energie = Jadrová energia .  Řež : Bratislava :  Centrum výzkumu Řež s.r.o. ; Úrad jadrového dozoru SR,  2020-  
  https://jadernaenergie.online/
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2021: 1/4, 2/4
  2020: 0-4 + Spec. č.
  Jaderná energie

  journal

 3. Černobyl : historie jaderné katastrofy / Serhii Plokhy .  [Praha] :  [Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana],  [2021]  2 audiodisky (12 hod., 58 min.)   [1, currently available 1]
  sound recording

  sound recording

 4. Černobyl 01:23:40 : neuvěřitelný příběh nejhorší jaderné katastrofy / Andrew Leatherbarrow ; z anglického originálu přeložila Radka Knotková .  Brno :  CPress,  2020  239 stran, 40 nečíslovaných stran obrazových příloh   [1, currently available 0]
  Černobyl 01:23:40

  book

 5. Bezpečnost jaderné energie = Bezpečnosť jadrovej energie .  Praha :  Bratislava :  Praha :  Ústav jaderných informací,  Úrad jadrového dozoru SR  Státní úřad pro jadernou bezpečnost ČR  1993-2019  27 svazků  
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2019: 1/2-5/6
  2018: 1/2-11/12
  2017: 1/2-11/12
  2016: 1/2-11/12
  2015: 1/2-11/12
  2014: 1/2-11/12
  2013: 1/2-9/10
  2012: 1/2-9/10
  2011: 1/2-11/12
  2010: 1/2-11/12
  2009: 1/2-11/12
  2008: 1/2-11/12
  2007: 1/2-11/12
  2006: 1/2-11/12
  2005: 1/2-11/12
  2004: 1/2-11/12
  2003: 1/2-11/12
  2002: 1/2-11/12
  2001: 1/2-11/12
  2000: 1/2-11/12
  1999: 1/2-11/12
  1998: 1/2-11/12
  1997: 1/2-3/4, 7/8-11/12
  1996: 1/2-11/12
  1995: 1/2-11/12
  1994: 1/2-11/12
  1993: 1-11/12
  Bezpečnost jaderné energie

  journal

 6. Zprávy ze Správy : zpravodaj Správy úložišť radioaktivních odpadů .  Praha :  Správa úložišť radioaktivních odpadů,  2013-  
  http://www.surao.cz/cze/Informacni-koutek/Dokumenty-ke-stazeni/Zpravy-ze-Spravy
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2019: jaro
  2018: jaro-podzim
  2017: jaro-zima
  2016: jaro-zima
  2015: jaro-zima
  2014: 8-11
  Zprávy ze Správy

  journal

 7. Vyhlížení atomového věku. I, Popularizace jaderné energie a energetiky v Československu v padesátých letech 20. století / Michaela Šmidrkalová .  Praha :  Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.,  2019  127 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Vyhlížení atomového věku

  book

 8. Systémy pro jadernou energetiku / Slavomír Entler, Radomír Pánek, Martin Hron .  Praha :  Středisko společných činností AV ČR, v.v.i.,  2019  19 stran   [1, currently available 1]
  Systémy pro jadernou energetiku

  book

 9. Černobyl : historie jaderné katastrofy / Serhii Plokhy ; z anglického originálu Chernobyl: The history of a nuclear catastrophe ... přeložil Petr Kovařík .  V Brně :  Jota,  2019  399 stran   [1, currently available 0]
  Černobyl

  book

 10. Soukromý kapitál ve výzkumu řízené termojaderné fúze / Milan Řípa .  Praha :  Středisko společných činností AV ČR, v.v.i.,  2017  23 stran   [1, currently available 1]
  Soukromý kapitál ve výzkumu řízené termojaderné fúze

  book