Search results

 1. Nástroj prospěšný, či vražedný? : proces monopolizace na trhu stavebních hmot Předlitavska a meziválečného Československa / Tomáš Gecko .  Praha :  Nakladatelství Karolinum,  2021  436 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Nástroj prospěšný, či vražedný?

  book

 2. Beton = Concrete : technologie - konstrukce - sanace .  Praha :  Praha :  Česká betonářská společnost,  Beton TKS  2001-  
  http://www.betontks.cz/
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2021: 1, 2
  2020: 1, 2, 3, 4, 5, 6
  2019: 1-6 + Mimoř. č.
  2018: 1-6
  2017: 1-6
  2016: 1-6
  2015: 1-6
  2014: 1-6
  2013: 1-6
  2012: 1-6 + Betonové konstrukce 21.století
  2011: 1-6
  2010: 1-6
  2009: 1-6
  2008: 1-6 + Povrchy betonu
  2007: 1-6
  2006: 1-6
  2005: 1-6 + Beton v architektuře
  2004: 1-6
  2003: 1-6
  2002: 2-6
  2001: 1, 3-6
  Beton

  journal

 3. Journal Lafarge cement .  Čížkovice :  Lafarge Cement, a.s.,  [2004]-  
  http://www.lafarge.cz
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2020: 1
  2019: 1
  2018: 1-2
  2017: 1-2
  2016: 1-2
  2015: 1-2
  2014: 1-2
  2013: 1-2
  2012: 1-2
  2011: 1-4
  2010: 1-4
  2009: 1-4
  2008: 1-4
  2007: 1-4
  2006: 1-4
  Journal Lafarge cement

  journal

 4. Vápno, cement, ekologie : sborník přednášek : kongresový hotel Jezerka .  Praha :  Výzkumný ústav maltovin Praha s.r.o.,  2018  154 stran   [1, currently available 1]
  Vápno, cement, ekologie

  book

 5. Po stopách žďárského mramoru : hledání původu surovin použitých při stavbě gotického kláštera / Jan Válek, Karel Malý, Radim Gonda, Jaroslav Řihošek, Olga Skružná, Miroslav Kovář .  Praha :  Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.,  2017  137 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Po stopách žďárského mramoru

  book

 6. ICEBMP 2016 : Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky = Ecology and new building materials and products :program 20. mezinárodní konference 31.05-02.06/2016 Černá Hora .  Brno :  Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.,  2016  1 DVD-ROM   [1, currently available 0, at library only 1]
  computer file

  computer file

 7. Stavební látky - cvičebnice / kolektiv autorů .  Brno :  Akademické nakladatelství CERM,  2014 .  124 s.   [1, currently available 1]
  Stavební látky - cvičebnice

  book

 8. Stavební chemie. Modul 2, Degradace stavebních materiálů a chemie kovů / Pavla Rovnaníková, Pavel Rovnaník, Jitka Malá .  Brno :  Akademické nakladatelství CERM,  2014 .  72 s.   [1, currently available 1]
  Stavební chemie

  book

 9. ICEBMP 2014 [elektronický zdroj] : Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky = Ecology and new building materials and products : sborník příspěvků : 18. mezinárodní konference : Černá Hora, 03-05/06/2014 / [editoři Bibora Petr ... et al.] .  Brno :  Výzkumný ústav stavebních hmot,  2014 .  1 CD-ROM   [1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. Zkušebnictví a technologie : cvičebnice / kolektiv autorů .  Brno :  Akademické nakladatelství CERM,  2013 .  104 s.   [1, currently available 1]
  Zkušebnictví a technologie

  book