Search results

 1. Hudební věda = Musicology = Musikwissenschaft .  Praha :  Praha :  Praha :  Academia,  Etnologický ústav Akademie věd České republiky, Kabinet hudební historie  Oddělení muzikologie, ÚDU AV ČR  1964-  
  http://dlib.lib.cas.cz/view/subjects/Hudebn=ED_v==011Bda/ https://www.udu.cas.cz/cs/hudebni-veda/
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2021: 1
  2020: 1, 2, 3, 4
  2019: 1-4
  2018: 1-3/4
  2017: 1-4
  2016: 1-4
  2015: 1-3/4
  2014: 1/2-3/4
  2013: 1/2-3/4
  2012: 1/2-4
  2011: 1-4
  2010: 1-4
  2009: 1-4
  2008: 1/2-3/4
  2007: 1-3/4
  2006: 1-4
  2005: 1-4
  2004: 1/2-3/4
  2003: 1-4
  2002: 1-4 + Příl.
  2001: 1/2-3/4
  2000: 1/2-3/4 + Příl.
  1999: 1-4
  1998: 1-4
  1997: 1-4
  1996: 1-4
  1995: 1-4
  1994: 1-4
  1993: 1-4
  1992: 1-4
  1991: 1-4
  1990: 1-4
  1989: 1-4
  1988: 1-4
  1987: 1-4
  1986: 1-4
  1985: 1-4
  1984: 1-4
  1983: 1-4
  1982: 1-4
  1981: 1-4
  1980: 1-4
  1979: 1-4
  1978: 1-4
  1977: 1-4
  1976: 1-4
  1975: 1-4
  1974: 1-2
  1973: 1-4
  1972: 1-4
  1970: 1-2, 3-4
  1969: 1-4
  1968: 1-2, 3-4
  1967: 1-2, 3-4
  1966: 1-2, 3-4
  Hudební věda

  journal

 2. Dějiny hudby jako vědní obor a jejich periodizace / Jaroslav Smolka .  [Praha] :  [Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana],  [2021]  1 audiodisk (1 hod., 54 min.)   [1, currently available 1]
  sound recording

  sound recording

 3. Stručný přehled světové hudby 20. století / Markéta Mazourová .  Praha :  Mezinárodní konzervatoř Praha,  [2021?]  77 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Stručný přehled světové hudby 20. století

  book

 4. Musicologica Brunensia .  Brno :  Masarykova univerzita,  [1998]-  
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2020: 1, 2
  2019: 1-2
  2018: 1-2 + Suppl.
  2017: 1-2
  2016: 1-2
  2015: 1-2
  2014: 1-2
  2013: 1-2
  2012: 1-2
  2011: 1/2
  2010: 1/2
  2009: 1/2
  Musicologica Brunensia

  journal

 5. Musicologica Olomucensia .  Olomouc :  Palacký University,  2010-  
  http://new.musicologicaolomucensia.upol.cz/
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2020: 31, 32
  2019: 29-30
  2018: 27-28
  2017: 25-26
  2016: 23-24
  2015: 21-22
  2014: 19-20
  2013: 17-18
  2012: 15-16
  2011: 13-14
  2010: 11-12
  Musicologica Olomucensia

  journal

 6. Muzikologické fórum : časopis České společnosti pro hudební vědu = Forum of musicology : journal of the Czech Musicological Society .  Praha :  Česká společnost pro hudební vědu,  2012-  
  http://www.cshv.cz
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2020: 1/2
  2019: 1/2
  2018: 1-2
  2017: 1/2
  2016: 1/2
  2015: 1/2
  2014: 1/2
  2013: 1/2
  2012: 1-2
  Muzikologické fórum

  journal

 7. Etnomuzikologie : velmi krátký úvod / Timothy Rice ; z anglického originálu Ethnomusicology. A very short introduction ... přeložil Vít Zdrálek .  Praha :  Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum,  2020  150 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Etnomuzikologie

  book

 8. Emanuel Chvála: z mých pamětí hudebních / k vydání připravili Filip Karlík a Jiří Kopecký .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2020  599 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Emanuel Chvála: z mých pamětí hudebních

  book

 9. Všechny kočky jsou šedé / Karel Veselý, Miloš Hroch .  Praha :  Paseka,  2020  307 stran   [1, currently available 0]
  Všechny kočky jsou šedé

  book

 10. Dějiny hudby tentokrát trochu jinak / Jan Dostal ; z německého originálu Musikgeschichte einmal anders ... přeložil Radomil Hradil .  Lelekovice :  Franesa,  2019  147 stran   [1, currently available 1]
  Dějiny hudby tentokrát trochu jinak

  book