Search results

 1. Laudabile Carmen. (Část II., Kapitoly z římské rétoriky a poetiky) / Eva Kuťáková .  Praha :  Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum,  2017  172 stran   [1, currently available 1]
  Laudabile Carmen

  book

 2. Vznik a vývoj satiry v římské literatuře .  Brno :  Filozofická fakulta, Masarykova univerzita,  2017  152 stran   [1, currently available 1]
  Vznik a vývoj satiry v římské literatuře

  book

 3. Centones Vergiliani : klasická poezie „pod kaleidoskopem“ / Marie Okáčová .  Praha :  KLP,  2016  318 stran   [1, currently available 1]
  Centones Vergiliani

  book

 4. Středověká latinská literatura (6.-15. století) : příručka / Claudio Leonardi (ed.) .  Praha :  Academia,  2014 .  502 s.   [1, currently available 1]
  Středověká latinská literatura (6.-15. století)

  book

 5. Sphaera octava : mýty a věda o hvězdách. I, Báje = (Fabulae) / Pseudo-Hyginus ; z latinského originálu přeložila, úvodem a rejstříkem opatřila Alena Hadravová .  Praha :  Artefactum : Academia,  2013 .  199 s.   [1, currently available 1]
  Sphaera octava

  book

 6. Konverze Hermanna Žida : autobiografie, historie a fikce / Jean-Claude Schmitt ; [z francouzského originálu ... přeložila Helena Bequivinová] .  Praha :  Academia,  2010 .  349 s., [8] s. obr. příl.   [1, currently available 1]
  Konverze Hermanna Žida

  book

 7. Martianus Capella : nauky "na cestě" mezi antikou a středověkem / Katarina Petrovićová .  Brno :  Host,  2010 .  220 s.   [1, currently available 1]
  Martianus Capella

  book

 8. Římská literatura / Jiří Šubrt .  Praha :  OIKOYMENH,  2005 .  502 s.   [2, currently available 2]
  Římská literatura

  book