Search results

 1. Autobiografie / Jorge Luis Borges ; přeložila Mariana Machová .  Praha :  Triáda,  2020  100 stran   [1, currently available 1]
  Autobiografie

  book

 2. Skrytí hrdinové : tři případy mexického románu noir / Markéta Šimková .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2020  302 stran   [1, currently available 1]
  Skrytí hrdinové

  book

 3. Pokus o nekonečného Nerudu / Klára Goldstein .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta,  2019  162 stran   [1, currently available 1]
  Pokus o nekonečného Nerudu

  book

 4. Svět Dona Quijota / Jaroslava Marešová, Barbora Vrátilová, Juan Antonio Sánchez (editoři) a kolektiv autorů .  Praha :  Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum,  2018  364 stran   [1, currently available 1]
  Svět Dona Quijota

  book

 5. Nekonečný Borges / Anna Housková .  Praha :  Triáda,  2018  221 stran   [1, currently available 1]
  Nekonečný Borges

  book

 6. Asedios al caimán letrado: literatura y poder en la revolución Cubana / editores Emilio J. Gallardo-Saborido, Jesús Gómez-de-Tejada, Damaris Puñales-Alpízar .  Praga :  Universidad Carolina, editorial Karolinum,  2018  150 stran   [1, currently available 1]
  Asedios al caimán letrado: literatura y poder en la revolución Cubana

  book

 7. Hrdinové porážky : podoby současné argentinské literatury / Carla Mizzau, Vít Pokorný, Vít Kazmar, Anežka Charvátová (ed.) .  [Praha] :  Smršť,  [2017]  231 stran   [1, currently available 1]
  Hrdinové porážky

  book

 8. Mezi propastí a nebem : fin de siècle v prozaickém díle Rubéna Daría / Dora Poláková .  Praha :  Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum,  2017  151 stran   [1, currently available 1]
  Mezi propastí a nebem

  book

 9. Španělská moderní literatura 1898-2015 / Josef Forbelský, Juan Antonio Sánchez Fernández .  Praha :  Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum,  2017  613 stran   [1, currently available 1]
  Španělská moderní literatura 1898-2015

  book

 10. Fantastické světy povídek J.M. Merina / Helena Zbudilová .  Brno :  Host,  2017  247 stran   [1, currently available 1]
  Fantastické světy povídek J.M. Merina

  book