Search results

 1. Hravý zeměpis 9 : pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia v souladu s RVP, Lidé a hospodářství / Jana Géringová, Markéta Hložková, Zuzana Klopacz, Kateřina Knůrová, Iveta Martincová, Petr Šimon, Petra Venhudová .  Praha :  Vydavatelství Taktik,  2020  56 stran   [1, currently available 1]
  book

  book

 2. Podstata pouště : kde se v poušti bere písek a proč duny zpívají - objevování fascinujícího světa / Michael Martin ve spolupráci se Sabine Wünschovou ; překlad Marie Voslářová .  Brno :  Kazda,  2020  167 stran, 48 nečíslovaných stran obrazových příloh   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Podstata pouště

  book

 3. Historické kulturní krajiny České republiky / Karel Kuča (ed.), Ondřej Malina, Alena Salašová, Martin Weber a kolektiv .  Průhonice :  Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.,  2020  607 stran   [1, currently available 0, at library only 1]
  Historické kulturní krajiny České republiky

  book

 4. Atlas ztracených měst / Aude de Tocqueville ; ilustrace Karin Doering-Froger ; překlad Barbora Šůchová .  Praha :  65. pole,  2020  142 stran   [2, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Atlas ztracených měst

  book

 5. Index českých exonym : standardizované podoby, varianty = List of Czech exonyms : standardized forms, variants .  Praha/Sedlčany :  Český úřad zeměměřický a katastrální,  2019  209 stran   [1, currently available 0, at library only 1]
  Index českých exonym

  book

 6. Zajímavosti reliéfu Čech, Moravy a Slezska / Jan Bína .  Praha :  Petrklíč,  2019  143 stran   [1, currently available 1]
  Zajímavosti reliéfu Čech, Moravy a Slezska

  book

 7. Hravý zeměpis 9 : pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, Lidé a hospodářství / autoři: Gabriela Strašilová, Eliška Kubů, Eva Kyšová .  Praha :  Taktik International, spol. s r.o.,  2019  svazky  
  Hravý zeměpis 9 : učebnice pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia,
  Hravý zeměpis 9

  book

 8. Popis Králowstwí českého, čili, Podrobné poznamenání wšech dosawadních krajůw, panstwí, statkůw, měst, městeček a wesnic, někdejších hradůw a twrzí, též samot a zpustlých osad mnohých w zemi České, s udáním jejich obywatelstwa dle popisu r. MDCCCXLIII wykonaného / w jazyku českém i německém zhotowil a wydal František Palacký .  Brno :  Ivo Sperát,  2019  viii, 608 stran   [1, currently available 1]
  Popis Králowstwí českého, čili, Podrobné poznamenání wšech dosawadních krajůw, panstwí, statkůw, měst, městeček a wesnic, někdejších hradůw a twrzí, též samot a zpustlých osad mnohých w zemi České, s udáním jejich obywatelstwa dle popisu r. MDCCCXLIII wykonaného

  book

 9. Zeměpis s nadhledem 9 : pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia / Kateřina Kadlecová, Alena Dupalová .  Plzeň :  Fraus,  2019  52 stran   [1, currently available 1]
  Zeměpis s nadhledem 9

  book

 10. Krajina! : průchod okolím v příkladech / Jiří Sádlo .  Praha :  Kodudek,  2019  222 stran   [2, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Krajina!

  book