Search results

 1. Církevní dějiny jako koncept / Martin Wernisch .  Brno :  Centrum pro studium demokracie a kultury,  2021  95 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Církevní dějiny jako koncept

  book

 2. Objevení dějin : dějepisectví, fikce a historický čas na přelomu 18. a 19. století / Václav Smyčka .  Praha :  Academia,  2021  556 stran   [1, currently available 0]
  Objevení dějin

  book

 3. Panovnická reprezentace v písemné kultuře ve středověku : sborník prací k životnímu jubileu profesora Ivana Hlaváčka / Marie Bláhová, Mlada Holá, Klára Woitschová (ed.) .  Praha :  Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum,  2021  385 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Panovnická reprezentace v písemné kultuře ve středověku

  book

 4. Paginae historiae : sborník Státního ústředního archivu v Praze .  Praha :  Praha :  Státní ústřední archiv v Praze :  Národní archiv,  1992-  
  https://www.nacr.cz/ Digitalizovaný dokument
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2020: 1, 2
  2019: 1-2
  2018: 1-2
  2017: 1-2
  2016: 1-2
  2015: 1-2
  2014: 1-2
  2013: 1-2
  2012: 1-2
  2011: 19
  2010: 18
  2009: 17
  2008: 16 + Příl. CD Vyobrazení erbů ...
  2007: 15
  2006: 14
  2005: 13
  2004: 12
  2003: 11
  2002: 10
  2001: 9
  2000: 8
  1999: 7
  1998: 6
  1997: 5
  1996: 4
  1995: 3
  1994: 2
  1993: 1
  1992: 0
  Paginae historiae

  journal

 5. Univerzita jako úřad? : správní vývoj pražské univerzity od tereziánských reforem do roku 1950 a její písemnosti (s důrazem na období do roku 1850) / Milada Sekyrková .  Praha :  Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum,  2020  230 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Univerzita jako úřad?

  book

 6. Český časopis historický / Jaroslav Pánek .  [Praha] :  Středisko společných činností AV ČR, v.v.i.,  2020  23 stran   [1, currently available 1]
  Český časopis historický

  book

 7. Mezi Čechy a Němci, mezi vědou a životem : k poctě historičky Aleny Míškové / k vydání připravili Tamara Nováková, Markéta Devátá a Antonín Kostlán .  Praha :  Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, v.v.i. : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta,  2020  562 stran, ix stran obrazových příloh   [2, currently available 2, Access to Shelves 1]
  Mezi Čechy a Němci, mezi vědou a životem

  book

 8. Historik a diplomat Vlastimil Kybal / Jaroslav Hrdlička .  Praha :  Univerzirta Karlova, Nakladatelství Karolinum,  2020  403 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Historik a diplomat Vlastimil Kybal

  book

 9. Paměti Vlastimila Kybala / vydali Jaroslav Hrdlička a Jan Blahoslav Lášek .  [Chomutov] :  L. Marek,  2012-2020  2 svazky (249 824 stran)  
  Paměti Vlastimila Kybala. Díl I.
  Paměti Vlastimila Kybala. Díl II.
  Paměti Vlastimila Kybala

  book

 10. Mé archivní poslání ve Vídni 1919-1923 / Karel Kazbunda ; Jan Kahuda (ed.) .  Praha :  NLN; Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v.v.i.; Národní archiv,  2020  336 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Mé archivní poslání ve Vídni 1919-1923

  book