Search results

 1. Poválečná Evropa : její historie od roku 1945 / Tony Judt ; přeložil Dalibor Výborný .  Praha :  Prostor,  2021  xvi, 983 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh   [1, currently available 0]
  Poválečná Evropa

  book

 2. Moderní dějiny : sborník k dějinám 19. a 20. století = Modern history : studies into 19th and 20th century history .  Praha :  Historický ústav AV ČR, v.v.i.,  [1993]-  
  http://www.hiu.cas.cz/cs/nakladatelstvi/periodika/moderni-dejiny.ep
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2020: 1, 2
  2019: 1-2
  2018: 1-2
  2017: 1-2
  2016: 1-2
  2015: 1-2
  2014: 1-2
  2013: 1-2
  2012: 1-2
  2011: 1-2
  2008: Sv. 16
  2007: Sv. 15
  2006: Sv. 14
  2005: Sv. 13
  2004: Sv. 12
  2003: Sv. 11
  2002: Sv. 10
  2001: Sv. 9
  2000: Sv. 8
  1999: Sv. 7
  1998: Sv. 6
  1997: Sv. 5
  1996: Sv. 4
  1995: Sv. 3
  1994: Sv. 2
  Moderní dějiny

  journal

 3. Zeměpisný zlomek o zemích Slovanů v Královské knihovně mnichovské z doby sv. Cyrilla a Methoda / František Přikryl .  [Bílovice] :  Černý Drak,  2020  191 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Zeměpisný zlomek o zemích Slovanů v Královské knihovně mnichovské z doby sv. Cyrilla a Methoda

  book

 4. Kudy kráčela Smrt : třináct příběhů o lidské velikosti i malosti z blízké i vzdálené historie Evropy i zemí Koruny české / Stanislav Motl .  Praha :  Eminent,  2020  255 stran   [2, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Kudy kráčela Smrt

  book

 5. Historická mapa českého osídlení na Volyni / připravili Miroslav Hofman, Roman Štér .  Praha :  [nakladatel není známý],  2020  4 mapy na 1 listu   [1, currently available 1]
  Historická mapa českého osídlení na Volyni

  cartography (maps)

 6. Fredegarovy kroniky : čtvrtá kniha a Pokračování / přeložila Magdalena Moravová .  Praha :  Argo,  2020  147 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Fredegarovy kroniky

  book

 7. Velká iluze? : esej o Evropě / Tony Judt ; přeložil Martin Pokorný .  Praha :  Prostor,  2020  166 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Velká iluze?

  book

 8. Smyčka se stahuje : Vánoce 1944 - květen 1945: strhující válečné finále / Roman Cílek .  Řitka :  Čas,  2020  226 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh   [2, currently available 1, at library only 1, Access to Shelves 1]
  Smyčka se stahuje

  book

 9. Eleonora Akvitánská : život nejspornější ženské osobnosti středověku: z Božího hněvu anglické královny / Alison Weirová ; přeložil Zdeněk Hron .  Praha  BB/art,  2020  510 stran   [2, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Eleonora Akvitánská

  book

 10. Konec Přemyslovců : skladba a fungování jejich pozdní monarchie / Josef Žemlička .  Praha :  NLN,  2020  722 stran   [1, currently available 0]
  Konec Přemyslovců

  book