Search results

 1. Byzantinoslavica : revue internationale des études Byzantines .  Praha :  Praha :  Praha :  Byzantologická komise při Slovanském ústavě,  Academia  Euroslavica  1929-  
  http://www.slu.cas.cz/4.html
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2020: 1/2
  2019: 1/2
  2017: 1/2
  2016: 1/2
  2015: 1/2
  2014: 1/2
  2011: 1/2, 3/supplementum
  2010: 1/2
  2009: 1/2
  2008: 1/2
  2007: r. 2007
  2006: r. 2006
  2005: r. 2005
  2004: r. 2004
  2003: r. 2003
  1999: 1-2
  1998: 1-2
  1997: 1-2
  1996: 1-2
  1995: 1-3
  1994: 1-2
  1992: 1-2
  1991: [1]
  1990: 1-2
  1989: 1-2
  1988: 1-2
  1987: 1-2
  1986: 1-2
  1985: 1-2
  1984: 1-2
  1983: 1-2
  1982: 1-2
  1981: 1-2
  1980: 1-2
  1979: 2
  Byzantinoslavica

  journal

 2. Dějiny Chorvatska / Jan Rychlík, Milan Perenćević .  Praha :  NLN,  2020  592 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Dějiny Chorvatska

  book

 3. Zánik Jugoslávie / David Kolumber .  Ostrava :  Key Publishing s.r.o.,  2020  221 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Zánik Jugoslávie

  book

 4. Východní otázka II : od Velké východní krize do počátku 20. století / Václav Štěpánek .  Brno :  Masarykova univerzita,  2020  178 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Východní otázka II

  book

 5. Mezi Terstem a Istanbulem : balkánské národy ve 20. století / Jan Rychlík, Boris Mosković, Jan Pelikán, Ladislav Hladký, Miroslav Kouba, František Šístek, Marijana Stamova, Bobi Bobev, Aneta Mihaylova, Roumiana Preshlenova, Yura Konstantinova, Kalina Peeva ; bulharské texty přeložily Jana Georgievová, Jana Klimešová a Milena Přikrylová .  V Praze :  Vyšehrad,  2020  401 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Mezi Terstem a Istanbulem

  book

 6. Porta Balkanica : časopis věnovaný zemím Balkánu a jihovýchodní Evropy .  Brno :  Porta Balkanica,  2009-  
  https://cs-cz.facebook.com/casopisportabalkanica
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2019: 1/2
  2018: 1/2
  2017: 1/2
  2016: 1-2
  2015: 1-2
  2014: 1-2
  2013: 1-2
  2012: 1/2
  2011: 1/2
  2010: 1-2
  2009: 1/2
  Porta Balkanica

  journal

 7. Český voják na Balkáně : první světová válka a společnost ba Balkáně v pamětech českého důstojníka armády Rakousko-Uherska 1914-1918 / Bedřich Mayer ; editor a úvodbní studie: Petr Prokš .  Praha :  Historický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i.; Národní archiv,  2019  358 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Český voják na Balkáně

  book

 8. Deník nadporučíka c.k. armády z let 1914-1918 : obrázky českého důstojníka Hynka Doležala z balkánského bojiště Velké války / Václav Štěpánek .  Brno : Předklášteří :  Matice moravská; Muzeum Brněnska,  2019  159 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Deník nadporučíka c.k. armády z let 1914-1918

  book

 9. Muslimové, a ne mohamedáni! : ke kořenům bosňáckého národního hnutí v letech 1878-1918 / Mihad Mujanović .  Praha :  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy,  2018  245 stran   [1, currently available 1]
  Muslimové, a ne mohamedáni!

  book

 10. Jako bys jedla kámen / Wojciech Tochman ; přeložila Lenka Kuhar Daňhelová .  Žilina :  Absynt,  2017  117 stran   [1, currently available 1]
  Jako bys jedla kámen

  book