Search results

 1. Lovochemik : noviny zaměstnanců společnosti Lovochemie .  Lovosice :  Lovochemie,  2007-  
  http://www.lovochemie.cz/
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2021: 1
  2020: 1-2
  2019: 1-4
  2018: 1-7 + Spec.
  2017: 1-10
  2016: 1-10
  2015: 1-10
  2014: 1-10
  2013: 1-9
  2012: 1-10
  2011: 1-10
  2010: 1-10
  2009: 1-10
  2008: 1-10
  2007: 2-10
  Lovochemik

  journal

 2. Cvičení z anorganické chemie / Peter Antal, Iveta Bártová, Zdeněk Smékal .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2021  133 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Cvičení z anorganické chemie

  book

 3. Přírodní a modifikované polysacharidy / Andrej Sinica a kolektiv .  Praha :  Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,  2021  178 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Přírodní a modifikované polysacharidy

  book

 4. Sbírka laboratorních úloh z atomové spektrometrie = Atomic spectrometry laboratory tasks / Antonín Kaňa, Magda Vosmanská, Oto Mestek .  Praha :  Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,  2021  87, 87 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Sbírka laboratorních úloh z atomové spektrometrie

  book

 5. CHEMagazín : časopis pro chemicko-technologickou a laboratorní praxi .  Pardubice :  Pardubice :  Rotrekl M.,  Chemagazín s.r.o.  [1991]-  
  http://www.chemagazin.cz
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2021: 1, 2, 3
  2020: 1, 2, 3, 4, 5, 6
  2019: 1-6
  2018: 1-6 + Příl.
  2017: 1-6
  2016: 1-6
  2015: 1-6
  2014: 1-6
  2013: 1-6
  2012: 1-6
  2011: 1-6
  2010: 1-6
  2009: 1-6
  2008: 1-6
  2007: 1-6
  2006: 1-6
  2005: 1-6
  2004: 1-6
  2003: 2-6
  CHEMagazín

  journal

 6. Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology : bulletin of the Czech and Slovak Crystallographic Association .  Praha :  Krystalografická společnost,  1994-  
  http://www.xray.cz/ms/
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2020: 1, 2
  2019: 1-3
  2018: 1-3 + Spec. Iss.
  2017: 1-2
  2016: 1-4 + 2 spec.
  2015: 1-5
  2014: 1-2 + 2 spec.
  2013: 1-2
  2012: 1-2 + Spec.
  2011: 1-4
  2010: 1a + Spec.
  2009: 2 spec.
  2008: 1-2 + Spec.
  2007: 1-2
  2006: 1-4
  2005: 1-3
  2004: 1, 1a
  2003: 1-2
  2002: 1-2 + 1a
  2001: 1-2
  2000: 1-2
  1999: 1-2
  1998: 1 + Spec. A,B
  1997: 1-3
  1996: 1-4
  1995: 1-2
  1994: August
  journal

  journal

 7. Sbírka řešených příkladů z organické chemie / Jiří Hanusek, Vladimír Macháček, Miloš Sedlák .  Pardubice :  Univerzita Pardubice,  2020  184 stran   [1, currently available 1]
  Sbírka řešených příkladů z organické chemie

  book

 8. Návody pro laboratorní cvičení vzorkování životního prostředí / Veronika Rippelová, Jiří Kroužek a kolektiv .  Praha :  Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,  2020  67 stran   [1, currently available 1]
  Návody pro laboratorní cvičení vzorkování životního prostředí

  book

 9. Názvosloví organických sloučenin / Karolína Kotvaltová Sezemská .  Praha :  Academia,  2020  239 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Názvosloví organických sloučenin

  book