Search results

 1. Rozhledy matematicko-fyzikální : časopis pro studující středních škol a zájemce o matematiku, fyziku a informatiku .  Praha :  Jednota českých matematiků a fyziků,  [1957]-  
  https://dml.cz/handle/10338.dmlcz/146077
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2021: 1
  2020: 1-4
  2019: 1-4
  2018: 1-4
  2017: 1-4
  2016: 1-4
  2015: 1/2-4
  2014: 1-4
  2013: 1-4
  2012: 1-4
  2011: 1-4
  2010: 1-4
  2009: 1-4
  2008: 1-4
  2007: 1-4
  2006: 1-4
  2005: 1-4
  2004: 4
  2001: 1/2-3
  2000: 1-5/6
  1999: 1-6
  1998: 1-6
  1997: 1-6
  1996: 1-6
  1995: 1-6
  1993/1994: 1/2-6
  1990/1991: 1-4
  1989/1990: 1-10
  1988/1989: 1-10
  1987/1988: 1-10
  1986/1987: 1-10
  1985/1986: 1-10
  1984/1985: 1-10
  1983/1984: 1-10
  1982/1983: 1-10
  1980/1981: 1-10
  Rozhledy matematicko-fyzikální

  journal

 2. Akustika : odborný časopis o akustice a vibracích .  České Budějovice :  Studio D-akustika s.r.o.,  [2001]-  
  http://www.akustikad.com
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2021: Sv. 38
  2020: Sv. 35, Sv. 36, Sv. 37
  2019: Sv. 31-34
  2018: Sv. 29-30
  2017: Sv. 27-28
  2016: Sv. 25-26
  2015: Sv. 23-24
  2014: Sv. 21-22
  2013: Sv. 19-20
  2012: Sv. 17-18/Spec. č. Svět barokních divadel
  2011: Sv. 15-16
  2010: Sv. 13-14
  2009: Sv. 11-12
  2008: Sv. 9-10
  2007: Sv. 7, Sv. 8
  2006: Sv. 6
  2005: Sv. 5
  2003: Sv. 3
  Akustika

  journal

 3. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie .  Praha :  Praha :  Bratislava :  SPN,  Jednota českých matematiků a fyziků  Jednota slovenských matematikov a fyzikov  1956-  
  http://www.dml.cz/handle/10338.dmlcz/140123
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2021: 1
  2020: 1, 2, 3, 4
  2019: 1-4
  2018: 1-4
  2017: 1-4
  2016: 1-4
  2015: 1-4
  2014: 1-4
  2013: 1-4
  2012: 1-4
  2011: 1-4
  2010: 1-4
  2009: 1-4
  2008: 1-4
  2007: 1-4
  2006: 1-4
  2005: 1-4
  2004: 1-4
  2003: 1-4
  2002: 1-4
  2001: 1-4
  2000: 1-4
  1999: 1-4
  1998: 1-4
  1997: 1-6
  1996: 1-6
  1995: 1-6
  1994: 1-6
  1993: 1-6
  1992: 1-6
  1991: 1-6
  1990: 1-6
  1989: 1-6
  1988: 1-6
  1987: 1-6
  1986: 1-6
  1985: 1-6
  1984: 1-6
  1983: 1-6
  1982: 1-6
  1981: 1-6
  1980: 1-6
  1979: 1-6
  1978: 1-6
  1972: 1-6
  1971: 1-6
  1970: 1-6
  1968: 1-6
  1967: 1-6
  1963: 1-5
  1962: 1-6
  1960: 1-6
  1959: 1-6
  1958: 1-6
  1957: 1-6
  1956: 1-5/6
  Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

  journal

 4. Československý časopis pro fyziku = Czechoslovak Journal of Physics .  Praha : Praha  Praha :  Praha :  Praha :  Ústřední ústav fysikální, Fyzikální ústav Akademie věd ČR  Československá akademie věd  Academia  Fyzikální ústav Akademie věd České republiky  1951-  
  http://ccf.fzu.cz/
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2021: 1, 2
  2020: 1, 2, 3, 4, 5, 6
  2019: 1-6
  2018: 1-6
  2017: 1-6
  2016: 1-6
  2015: 1-5/6
  2014: 1-6
  2013: 1-6
  2012: 1-5/6
  2011: 1-6
  2010: 1-6
  2009: 1-6
  2008: 1-6
  2007: 1-6
  2006: 1-6
  2005: 1-6
  2004: 1-6
  2003: 1-6
  2002: 1-6
  2001: 1-6
  2000: 1, 3-6
  1999: 1-6
  1998: 1-6
  1997: 1-6
  1996: 2, 5/6
  1995: 1-6
  1994: 1-2
  1993: 1-4/6
  1992: 1-5/6
  1991: 1-6
  1990: 1-6
  1989: 1-6
  1988: 1-6
  1987: 1-6
  1986: 1-6
  1985: 1-6
  1984: 1-6
  1983: 1-6
  1982: 1-6
  1981: 1-6
  1980: 1-6
  1971: 1-6
  1970: 1-6
  Československý časopis pro fyziku

  journal

 5. Technická mechanika : mechanika tekutin / Oldřich Šámal .  Praha :  Informatorium,  2021  85 stran   [1, currently available 1]
  Technická mechanika

  book

 6. Duchové vesmíru, aneb, Třináctero příběhů o neutrinech / Petr Kulhánek .  Praha :  AGA,  2021  223 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Duchové vesmíru, aneb, Třináctero příběhů o neutrinech

  book

 7. Fyzika 9 : pro základní školy a víceletá gymnázia / Miroslav Randa, Václav Havel, Ota Kéhar, Václav Kohout, Pavel Kratochvíl, Pavel Masopust, Jitka Prokšová, Karel Rauner .  Plzeň :  Fraus,  2021-  ^^^svazků  
  Fyzika 9 : hybridní učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia
  book

  book

 8. Lexikon kouzel pro děti i dospělé / Kamila van de Venter ; ilustrátorka: Petra Ohnůtková .  Praha :  Pointa,  2021  45 stran   [1, currently available 0]
  Lexikon kouzel pro děti i dospělé

  book

 9. Metrologie : vědecká, legální, praktická .  Praha :  Praha :  Vydavatelství norem,  Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví  1992-  
  https://www.unmz.cz/metrologie/casopis-metrologie/
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2021: 1, 2
  2020: 1, 2, 3, 4
  2019: 1-4
  2018: 1-4 + Příl.
  2017: 1-4
  2016: 1-4
  2015: 1-4
  2014: 1-4
  2013: 1-4
  2012: 1-4
  2011: 1-4
  2010: 1-4 + příl.
  2009: 1-4
  2008: 1-4 + příl.
  2007: 1-4
  2006: 1-4
  2005: 1-4
  2004: 1-4
  2003: 1-4
  2002: 1-4
  2001: 1-4
  2000: 1-4
  1999: 1-4
  1998: 1-4
  1997: 1-4
  1993: 1-2
  1992: 1-3
  Metrologie

  journal

 10. Přírodovědci.cz : magazín Přírodovědecké fakulty UK v Praze .  Praha :  Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta,  2012-  
  https://www.prirodovedci.cz/magazin
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2021: 1
  2020: 1, 2, 3, 4
  2019: 1-4
  2018: 1-4
  2017: 1-4
  2016: 1-4
  2015: 1-4
  2014: 1-4
  2013: 1,3-4
  2012: 1
  Přírodovědci.cz

  journal