Search results

 1. Topical termanalytická mechanika
  See linkmechanika analytická
  See alsomatematická analýza
  mechanika
  Collection kindFile of subject terms
  References (1) - Monographies, maps

  subject heading

 2. Topical termfunkce
  See alsoprostory funkcí
  algebraické funkce
  funkce jedné proměnné
  funkce komplexní proměnné
  funkce více proměnných
  goniometrické funkce
  kulové funkce
  logické funkce
  reálné funkce
  zobecněné funkce
  matematická analýza
  Collection kindFile of subject terms
  References (5) - File of subject terms
  (17) - Monographies, maps
  (1) - ARTICLES

  subject heading

 3. Topical termfunkcionální analýza
  See linkanalýza funkcionální
  See alsofunkcionální rovnice
  funkcionály
  nelineární funkcionální analýza
  teorie míry a integrálu
  matematická analýza
  Collection kindFile of subject terms
  References (2) - File of subject terms
  (4) - Monographies, maps

  subject heading