Search results

 1. Volný čas, společnost, kultura : Česko - Slovensko / Ivan Chorvát (editor), Jiří Šafr (editor), Roman Hofreiter, Věra Patočková, Miroslav Paulíček, Milan Zeman .  Praha :  Sociologické nakladatelství,  2019  248 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Volný čas, společnost, kultura

  book

 2. Nic se tady neděje... : životní podmínky na periferním venkově / Josef Bernard (ed.), Tomáš Kostelecký, Renáta Mikešová, Jiří Šafr, Martin Šimon, Lucie Trlifajová, Jakob Hurrle .  Praha :  Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i.,  2018  243 stran   [1, currently available 1]
  Nic se tady neděje

  book

 3. Mechanismy mezigenerační reprodukce nerovností / Jiří Šafr a kolektiv .  Praha :  Sociologický ústav Akademie věd ČR,  2012 .  166 s.   [1, currently available 1]
  Mechanismy mezigenerační reprodukce nerovností

  book

 4. Životní styl a sociální třídy: vytváření symbolické kulturní hranice diferenciací vkusu a spotřeby / Jiří Šafr .  Praha :  Sociologický ústav AV ČR,  2008 .  165 s.   [1, currently available 1]
  Životní styl a sociální třídy: vytváření symbolické kulturní hranice diferenciací vkusu a spotřeby

  book

 5. Social distances and stratification: social space in the Czech Republic / Jiří Šafr, Julia Häuberer (eds.) .  Praha :  Sociologický ústav AV ČR,  2008 .  108 s.   [1, currently available 1]
  Social distances and stratification: social space in the Czech Republic

  book

 6. Sociální distance, interakce, relace a kategorizace : alternativní teoretické perspektivy studia sociální stratifikace / Jiří Šafr (ed.) .  Praha :  Sociologický ústav Akademie věd České republiky,  2008 .  145 s.   [1, currently available 1]
  Obsah
  Sociální distance, interakce, relace a kategorizace

  book

 7. Sociální kapitál : koncepty, teorie a metody měření / Jiří Šafr, Markéta Sedláčková .  Praha :  Sociologický ústav AV ČR,  2006 .  93 s.   [1, currently available 1]
  Sociální kapitál

  book