Search results

Records found: 20  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kl_us_auth 0202353 xodb^"
 1. Písemné přijímací testy k pregraduálnímu studiu : studijní obor: Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými poruchami : navazující magisterské studium .  Praha :  Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu,  2017  75 stran   [1, currently available 1]
  Písemné přijímací testy k pregraduálnímu studiu

  book

 2. Příprava občanů k obraně státu / Josef Vilášek, Ivan Gerhát .  Praha :  Nakladatelství Falešník Ondřej Ing. - FALON,  2017  167 stran   [2, currently available 0, at library only 1]
  Příprava občanů k obraně státu

  book

 3. Masáž a regenerace ve sportu / Blanka Hošková, Simona Majorová, Pavlína Nováková .  Praha :  Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum,  2015  112 stran   [1, currently available 1]
  Masáž a regenerace ve sportu

  book

 4. Aktualizované poznatky z didaktiky plavání : sborník příspěvků z odborného semináře pořádaného dne 4.4.2013 v Praze / editor Irena Čechovská .  Praha :  Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu,  2013 .  18 s.   [1, currently available 1]
  Aktualizované poznatky z didaktiky plavání

  book

 5. UK FTVS v letech 2003-2013 / [editoři Jan Karger, Jan Kocourek] .  Praha :  Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu,  2013 .  52 s.   [1, currently available 1]
  UK FTVS v letech 2003-2013

  book

 6. Fyziologie pohybové zátěže : učební texty pro studenty tělovýchovných oborů / Staša Bartůňková a kolektiv .  Praha :  Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu,  2013 .  246 s.   [1, currently available 0]
  Fyziologie pohybové zátěže

  book

 7. Test of batteries for diagnostics of motor laterality manifestation : (manual and score lists) : child, adolescent, adult / edited by Martin Musálek .  Prague :  Falešník Ondřej Ing. - FALON,  2012  55 stran   [1, currently available 0, at library only 1]
  Test of batteries for diagnostics of motor laterality manifestation

  book

 8. Písemné přijímací testy k pregraduálnímu studiu : studijní program: Tělesná výchova a sport : studijní obor: Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami, navazující magisterské studium .  Praha :  Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu,  2010 .  116 s.   [1, currently available 1]
  Písemné přijímací testy k pregraduálnímu studiu

  book

 9. Písemné přijímací testy k pregraduálnímu studiu : studijní program: Tělesná výchova a sport : studijní obor: Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami, bakalářské studium .  Praha :  Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu,  2010 .  112 s.   [1, currently available 1]
  Písemné přijímací testy k pregraduálnímu studiu

  book

 10. Písemné přijímací testy k pregraduálnímu studiu : studijní program Tělesná výchova a sport : studijní obor Management tělesné výchovy a sportu : bakalářské studium [editor: Eva Čáslavová] .  Praha :  Univerzita Karlova,  2010 .  74 s.   [1, currently available 1]
  Písemné přijímací testy k pregraduálnímu studiu

  book