Search results

 1. Znevýhodněný žák : deficity dílčích funkcí a oslabení kognitivního výkonu / Milan Valenta, Lenka Morávková Krejčová, Bibiána Hlebová a kolektiv .  Praha :  Grada,  2020  218 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Znevýhodněný žák

  book

 2. Hry na rozvoj dílčích funkcí u dětí : optické a akustické vnímání, jemná motorika a prostorová orientace / Lenka Theodora Ficová .  Praha :  Grada,  2020  172 stran   [1, currently available 0]
  Hry na rozvoj dílčích funkcí u dětí

  book

 3. Sebevýchova : teorie a praxe ovlivňování sebe sama / Michal Zvírotský .  Praha :  Grada,  2020  224 stran   [1, currently available 0]
  Sebevýchova

  book

 4. Zraková postižení : behaviorální přístupy při edukaci s pomůckami / Pavel Beneš .  Praha :  Grada,  2019  135 stran   [1, currently available 1]
  Zraková postižení

  book

 5. Inkluzivní vzdělávání : efektivní vzdělávání všech žáků / Ladislav Zilcher, Zdeněk Svoboda .  Praha :  Grada,  2019  216 stran   [2, currently available 2, Access to Shelves 1]
  Inkluzivní vzdělávání

  book

 6. Rozvoj komunikačních a jazykových schopností : u dětí od narození do tří let věku / Barbora Červenková .  Praha :  Grada,  2019  213 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Rozvoj komunikačních a jazykových schopností

  book

 7. Psychologie : pro studenty pedagogických oborů / Michaela Pugnerová a kolektiv .  Praha :  Grada,  2019  276 stran   [1, currently available 0]
  Psychologie

  book

 8. Pedagogika / Dagmar Šafránková .  Praha :  Grada,  2019  368 stran   [4, currently available 0]
  Pedagogika

  book

 9. Prvopočáteční čtení a psaní / Martina Fasnerová .  Praha :  Grada,  2018  282 stran   [1, currently available 0]
  Prvopočáteční čtení a psaní

  book

 10. Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele / Markéta Švamberk Šauerová .  Praha :  Grada,  2018  276 stran   [1, currently available 0]
  Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele

  book