Search results

Records found: 16  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kl_us_auth 0237736 xodb^"
  1. Z nuly na pět : Deník N 2018-2023 .  V Praze :  N media, a.s.,  2023  335 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  2. Tak pravil Našinec / Alžběta Zdeňková .  Praha :  Togga,  2019  134 stran   [1, currently available 1]
  3. Jablonec nad Nisou 1914-1918 : zprávy z neklidné doby v deníku Gablonzer Tagblatt / Christa Petrásková .  Jablonec nad Nisou :  vlastním nákladem Christa Petrásková,  2018  234 stran   [1, currently available 1]
  4. Novinové zpravodajství a noviny v Čechách od 17. století do roku 1740 / Eva Stejskalová .  Praha :  Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum : Národní muzeum,  2015  346 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh   [1, currently available 1]
  5. Osobnosti Lidových novin : životní příběhy lidí, kteří vytvářeli nejstarší český deník (1893-1989) / Petr Zídek ... [et al.] .  Praha :  Knižní klub,  2014 .  367 s.   [2, currently available 1]
  6. Lidové noviny jako kulturní fenomén 20. století : sborník textů z literárněvědné konference v Knihovně Václava Havla .  Praha :  MAFRA,  2013 .  35 s.   [1, currently available 1]
  7. Počátky novinového zpravodajství a novin v českých zemích : (do devadesátých let 18. století) / Zdeněk Šimeček .  Brno :  Matice moravská,  2011 .  403 s.   [1, currently available 1]
  8. České noviny pro literaturu na Moravě : Neděle 1903-1906, Večery 1911-1914 / Jaromír Kubíček .  Brno :  Moravská zemská knihovna,  2011 .  130 s., 12 s. obr. příl.   [2, currently available 2]
  9. První české časopisy na Moravě : Moravsko-slezský časopis pro lid 1842-1846 ; Týdenník 1848-1849 / Jaromír Kubíček .  Brno :  Moravská zemská knihovna,  2011 .  126 s., [12] s. obr. příl.   [2, currently available 2]
  10. Česká retrospektivní bibliografie. Řada 2, Časopisy. Díl 1, Časopisy České republiky do roku 1918 (CERBI C1) / Jaromír Kubíček a kolektiv .  Brno :  Sdružení knihoven ČR : Moravská zemská knihovna,  2010 .  3 sv.   [1, currently available 1]

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.