Search results

 1. Akademik Josef Dobiáš (1888-1972) : historik, klasický filolog a pelhřimovský rodák se vrací domů / Hana Kábová, Ivana Koucká .  Praha : Pelhřimov :  Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. ; Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p.o.,  2019  39 stran   [1, currently available 1]
  Akademik Josef Dobiáš (1888-1972)

  book

 2. Pelhřimov za války / Fr. B. Vaněk .  Pelhřimov :  Kulturní zařízení města Pelhřimova, p.o. ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Pelhřimov, p.o.,  2018  336 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Pelhřimov za války

  book

 3. Procházka Pelhřimovem na pohlednicích 1897-1980 / pohlednice uspořádal a popisy opatřil Rostislav Čech .  Pelhřimov :  Nová tiskárna Pelhřimov,  2016-2017  2 svazky  
  Procházka Pelhřimovem na pohlednicích 1897 - 1980 : vnitřní město
  Procházka Pelhřimovem na pohlednicích 1897-1980 : vnější město
  Procházka Pelhřimovem na pohlednicích 1897-1980

  book

 4. Kniha o koupi pelhřimovského statku : edice pamětního spisu o sporu pelhřimovských měšťanů s vrchností z druhé poloviny 16. století / Karel Kratochvíl, Pavel Holub a kol. .  Pelhřimov :  Nová tiskárna Pelhřimov a Moravský zemský archiv v Brně - Státní okresní archiv Pelhřimov,  2017  297 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh   [1, currently available 1]
  Kniha o koupi pelhřimovského statku

  book

 5. Posvátná místa královského města Pelhřimova / Václav Peltan .  Pelhřimov :  Matice Křemešnická,  2017  354 stran   [1, currently available 1]
  Posvátná místa královského města Pelhřimova

  book

 6. Kramářské písně ze sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov, p.o. / Markéta Skořepová .  Pelhřimov :  Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace,  2016  372 stran   [1, currently available 1]
  Kramářské písně ze sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov, p.o

  book

 7. Msgre František Bernard Vaněk a Dr. Jan Fried : dva pelhřimovské osudy / kolektiv autorů .  Pelhřimov :  Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ve spolupráci s Moravským zemským archivem v Brně - Státním okresním archivem Pelhřimov,  2015  207 stran   [1, currently available 1]
  Msgre František Bernard Vaněk a Dr. Jan Fried

  book

 8. Pelhřimov / Zdeněk Martínek, vedoucí autorského kolektivu ; autorský kolektiv Petr Hejhal ... [et al.] .  Praha :  NLN, Nakladatelství Lidové noviny,  2014 .  603 s., [16] s. obr. příl.   [1, currently available 1]
  Pelhřimov

  book

 9. Paměti pejřimovského kupce / [Josef František Hájek] .  České Budějovice :  G&T Publishing,  2013 .  272 s.   [1, currently available 1]
  Paměti pejřimovského kupce

  book

 10. Pelhřimov v proměnách / Miroslava Kvášová ; [fotografie] Petr Janoušek .  Třebíč :  Akcent,  2009 .  173 s.   [1, currently available 1]
  Pelhřimov v proměnách

  book