Search results

Records found: 395  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kl_us_auth 0372549 amg^"
  1. Technické kulturní památky / Josef Mazáč .  Ostrava :  VŠB - Technická univerzita,  2003  144 stran, 14 nečíslovaných stran obrazové přílohy  
    Technické kulturní památky
  2. Německá hospodářská politika v českých zemích v letech 1939-1945 / Alice Teichová .  Praha :  Vysoká škola ekonomická v Praze,  1998  65 s.  
    Německá hospodářská politika v českých zemích v letech 1939-1945
  3. Sexuologie pro právníky / Antonín Brzek .  Praha :  Karolinum,  1997 .  70 s.  
    Sexuologie pro právníky
  4. Stručný nástin moravského předbělohorského soudnictví / Jaroslav Miller .  Olomouc :  Vydavatelství Univerzity Palackého,  1997  35 stran  
    Stručný nástin moravského předbělohorského soudnictví
  5. Grundlagen der deutschen Lexikologie / Eva Uhrová ; Masarykova univerzita v Brně, Fakulta filozofická .  Brno :  Masarykova univerzita v Brně,  1996  136 stran  
    Grundlagen der deutschen Lexikologie
  6. Základy slovanské filologie a staroslověnštiny / Radoslav Večerka .  Brno :  Masarykova univerzita,  1996  112 stran  
    Základy slovanské filologie a staroslověnštiny
  7. Základy ekonomie pro právníky / Ivan Tomažič a kol. .  Plzeň :  Západočeská univerzita,  1996  105 stran  
    Základy ekonomie pro právníky
  8. Úvod do teorie a praxe školského managementu. 1 / František Bacík ... [et al.] .  Praha :  Karolinum,  1995 .  256 s.  
    Úvod do teorie a praxe školského managementu
  9. Agrární politika : vybrané kapitoly / Lubomír Jirásek ... [et al.] ; Česká zemědělská univerzita .  Praha :  Česká zemědělská univerzita,  1995 .  145 s.  
    Agrární politika
  10. Cvičebnice ruštiny. 1 / M. Rykovská, J. Svobodová, E. Vyčichlová ; Západočeská univerzita, Pedagogická fakulta .  Plzeň :  Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni,  1995 .  193 s.  
    book

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.