Search results

Records found: 12  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kl_us_auth h0001257 amg^"
 1. Zemědělský poradce ve stáji. I., Dojnice / Oldřich Doležal a kolektiv .  Praha :  Výzkumný ústav živočišné výroby,  2007 .  63 s.  
  Zemědělský poradce ve stáji
 2. Výživa skotu z hledisek produkční a preventivní medicíny / [vedoucí autorského kolektivu Rudolf Dvořák] .  Brno :  Klinika chorob přežvýkavců FVL VFU : Česká buiatrická společnost,  2005 .  117 s.  
  Výživa skotu z hledisek produkční a preventivní medicíny
 3. Vliv výživy na kvalitu a obsah složek v mléce : sborník vědeckých prací z mezinárodní konference studentů DSP Výživa a dietetika zvířat a workshopu Phare, RERA, Zelená laguna Vliv výživy na kvalitu a obsah složek v mléce : [České Budějovice] 29.5.-30.5.2003 .  V Českých Budějovicích :  Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta,  2003 .  146 s.  
  Vliv výživy na kvalitu a obsah složek v mléce
 4. Nové systémy energetického hodnocení krmiv pro dojnice = Novyje sistemy energetičeskoj ocenki kormov dlja dojnych korov = New Systems of the Energy Evaluation of Dairy Cow Feeds .  Praha :  Ústav vědeckotechnických informací pro zemědělství,  1986 .  52 s.  
  Nové systémy energetického hodnocení krmiv pro dojnice
 5. Úvaha o dobytkářství a jeho potřebách do budoucna na Valašsku a severovýchodní Moravě : zpráva o činnosti Lukařské a pastevní jednoty v Rožnově p.R. [od jejího založení, za r. 1921-24] / Emanuel Vencl .  Rožnov pod Radhoštěm :  Em. Vencl,  1925 .  66 s.  
  Úvaha o dobytkářství a jeho potřebách do budoucna na Valašsku a severovýchodní Moravě
 6. Vemeno dojnice : ošetřování, čistota a desinfekce vemene : jeho nemoci a jich léčení dle nejnovějších poznatků a vymožeností vědy / napsal Fr. Dvořáček .  V Praze :  Zemědělské knihkupectví A. Neubert,  1917  48 stran  
  Vemeno dojnice
 7. Zásady racionelního chovu dojnic / František Živnůstka .  Praha :  A. Neubert,  1917 .  100 s.  
  Zásady racionelního chovu dojnic
 8. Význam chlévní kontroly pro výběr skotu k plemenitbě / napsal Fr. Chmelař .  [Česko] :  Tiskem Ant. Odehnala v Brně  Nákladem „Chovu hospodářských zvířat“,  [1915?]  14 stran  
  Význam chlévní kontroly pro výběr skotu k plemenitbě
 9. O provádění pokusů s dojnicemi / Ing. Dr. techn. PhDr. Jaroslav Just .  Praha :  Čes. odbor rady zeměděl. pro král. České,  1914 .  14 s.  
  O provádění pokusů s dojnicemi
 10. Krmení dojnic : poučení, jak by nejlépe dojnice krmeny býti měly / našim hospodářům píše Frant. Lad. Čech .  V Praze :  A. Reinwart,  1898 .  31 s.  
  Krmení dojnic

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.