Search results

 1. Matematika 2 : poznámky k přednáškám a cvičením / Vladimír Jehlička .  Pardubice :  Univerzita Pardubice,  2022  93 stran   [1, currently available 0]
  Matematika 2

  book

 2. Matematika pro život / Kit Yates ; přeložil Marek Pechal .  Praha :  Kniha Zlin,  2021  318 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Matematika pro život

  book

 3. Základy matematiky pro Vysokou školu ekonomickou / Jindřich Klůfa .  Jesenice :  Ekopress,  2021  198 stran   [2, currently available 1, at library only 1, Access to Shelves 1]
  Základy matematiky pro Vysokou školu ekonomickou

  book

 4. Jazyk R a tvorba grafů / Kateřina Nováková, Petr Veselý .  Praha :  Grada Publishing,  2021  253 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Jazyk R a tvorba grafů

  book

 5. Základy matematické analýzy pro studenty fyziky / Robert Černý & Milan Pokorný .  Praha :  MatfyzPress,  2020-  ^^^svazků  
  Základy matematické analýzy pro studenty fyziky 1
  Základy matematické analýzy pro studenty fyziky. 2
  Základy matematické analýzy pro studenty fyziky

  book

 6. Metody řešení vybraných úloh z matematické analýzy : pro 2. až 4. semestr / Petr Holický, Ondřej F.K. Kalenda .  Praha :  MatfyzPress, nakladatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy,  2020  163 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Metody řešení vybraných úloh z matematické analýzy

  book

 7. Matematika I : multimediální studijní opora (videozáznamy přednášek) / Vladimír Jehlička .  [Pardubice] :  Univerzita Pardubice,  2019  89 stran   [1, currently available 1]
  Matematika I

  book

 8. Matematická analýza III / Milan Krbálek .  V Praze :  České vysoké učení technické,  2019  242 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Matematická analýza III

  book

 9. Matematická analýza 1 / Edita Pelantová, Jana Vondráčková .  V Praze :  České vysoké učení technické,  2018  122 stran   [1, currently available 1]
  Matematická analýza 1

  book

 10. Průvodce matematickými metodami / Alexandr Malijevský, Pavel Pokorný .  Praha :  Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,  2017  173 stran   [1, currently available 1]
  Průvodce matematickými metodami

  book