Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kl_us_auth h0002956 xave^"
 1. Fórum kinantropologie 2016 : vzdělávání v kinantropologii : sborník abstraktů, textů a prezentací z konference pořádané ve dnech 21.-22. září v Moravci / editoři Petra Matošková, Jan Chrudimský .  Praha :  Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu,  2016  ©2016  1 CD-ROM (ca 260 stran)   [1, currently available 0, at library only 1]
  computer file

  computer file

 2. Fórum kinantropologie 2015 : vzdělávání v kinantropologii : sborník abstraktů, textů a prezentací z konference pořádané ve dnech 23.-24. 9. 2015 / editorka Petra Matošková .  Praha :  Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu,  [2015]  1 CD-ROM ( ca 160 stran)   [1, currently available 0, at library only 1]
  computer file

  computer file

 3. Fórum pedagogické kinantropologie [elektronický zdroj] : Svatoňova Stráž : sborník abstraktů a prezentací ze semináře ... pořádaného ve dnech 24.-26.9.2014 / editorka Petra Matošková .  Praha :  Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu,  2014 .  1 CD-ROM   [1, currently available 0, at library only 1]
  computer file

  computer file

 4. Fórum pedagogické kinantropologie Svatoňova Stráž [elektronický zdroj] : sborník abstraktů a textů ze semináře "Fórum pedagogické kinantropologie" pořádaného ve dnech 25.-27.9.2013 / editorka Petra Matošková .  Praha :  Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu,  2013 .  1 CD-ROM   [1, currently available 0, at library only 1]
  computer file

  computer file

 5. Intervenční programy gymnastiky [elektronický zdroj] : sborník příspěvků z vědeckého semináře Kinantropologie konaného dne 25.9.2012 / editoři Viléma Novotná, Jaroslav Krištofič, Jan Chrudimský .  Praha :  Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, katedra gymnastiky,  2012 .  1 CD-ROM   [1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. Fórum pedagogické kinantropologie [elektronický zdroj] Svatoňova Stráž : sborník abstraktů a prezentací ze semináře ... pořádaného ve dnech 20.-22.9.2012 / editorka Petra Matošková .  Praha :  Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu,  2012 .  1 CD-ROM   [1, currently available 0, at library only 1]
  Fórum pedagogické kinantropologie

  book

 7. Fórum pedagogické kinantropologie [elektronický zdroj] : jubilejní 30. ročník konaný na počest Vráti Svatoně : [sborník prací ze semináře "Fórum pedagogické kinantropologie" pořádaného ve dnech 22.-23.9. 2011] / editorky Petra Matošková, Petra Pravečková .  Praha :  Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu,  2011 .  1 CD-ROM   [1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book