Search results

 1. Tam za tím mořem piva, aneb, Naše Amerika, jak ji málokdo zná : příspěvek k historii české a slovenské emigrace do Ameriky / Miloslav Rechcígl ml. .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2019  417 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Tam za tím mořem piva, aneb, Naše Amerika, jak ji málokdo zná

  book

 2. Přenesená krajina : český venkov v rumunském Banátu / Pavel Kovář (ed.). .  Praha :  Academia,  2019.  270 stran   [2, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Přenesená krajina

  book

 3. 150 let krajanského ochotnického divadla v USA 1868-2018 / editor: Jiří Němec .  Praha :  Národní informační a poradenské středisko pro kulturu v Praze (NIPOS),  2019  147 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  150 let krajanského ochotnického divadla v USA 1868-2018

  book

 4. Čechoslováci v Gulagu III. Příběhy krajanů popravených či vězněných v Sovětském svazu / Jan Dvořák, Jaroslav Formánek, Adam Hradilek .  Praha :  Česká televize : Ústav pro studium totalitních režimů,  2019  221 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Čechoslováci v Gulagu III

  book

 5. Česká republika a diaspora: co bylo a co bude? Stanislav Brouček a kol. .  Praha : Pelhřimov :  Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. ; Nová tiskárna Pelhřimov,  2019  309 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Česká republika a diaspora: co bylo a co bude

  book

 6. Spolu "alejí Evropy" : 100 let nizozemsko-česko-slovenských vztahů = Spoločne "alejou Európy" : 100 rokov holandsko-česko-slovenských vzťahov / Pieter J. Goedhart, Jan C. Henneman, Kryštof Krijt, Rebecca Krijtová, Ivo Mostert .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2019  169 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Spolu "alejí Evropy

  book

 7. Češi a Slované v arabských rukopisech : nejstarší zpráva o Praze / Charif Bahbouh .  Brandýs nad Labem :  Dar Ibn Rushd,  2019  79 stran   [2, currently available 0, at library only 1]
  Češi a Slované v arabských rukopisech

  book

 8. Pro Čechy je nebe nízko : pojďme chtít víc! / Mojmír Hampl .  Praha :  Grada,  2019  189 stran   [1, currently available 0]
  Pro Čechy je nebe nízko

  book

 9. To nie jest raj : szkice o współczesnych Czechach / Michał Zabłocki .  Gliwice :  Helion,  [2019]  ©2019  154 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  To nie jest raj

  book

 10. Mauthausen : ďábel v líbezné krajině / Václav Vlk st. .  Praha :  Cosmopolis,  2019  430 stran   [1, currently available 0]
  Mauthausen

  book