Search results

Records found: 105  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kl_us_auth u0000777 xodb^"
 1. Dějiny Arménie / Petra Košťálová, Lukáš Pecha, Michal Řoutil, Anna Sochová .  Praha :  NLN,  2023  481 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Dějiny Arménie

  book

 2. Dějiny Portugalska / Jan Klíma .  Praha :  NLN,  2023  686 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Dějiny Portugalska

  book

 3. Dějiny Ukrajiny / Jan Rychlík, Bohdan Zilynskyj, Paul Robert Magocsi .  Praha :  NLN,  2022  527 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Dějiny Ukrajiny

  book

 4. Dějiny Egypta / Eduard Gombár, Ladislav Bareš, Rudolf Veselý .  Praha :  NLN,  2021  848 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Dějiny Egypta

  book

 5. Dějiny Běloruska / Alena Marková, Heinadź Sahanovič, Zachar Šybieka .  Praha :  NLN,  2021  302 stran   [1, currently available 1]
  Dějiny Běloruska

  book

 6. Dějiny Walesu / Blanka Říchová .  Praha :  NLN,  2020  495 stran   [1, currently available 1]
  Dějiny Walesu

  book

 7. Dějiny Chorvatska / Jan Rychlík, Milan Perenćević .  Praha :  NLN,  2020  592 stran   [1, currently available 1]
  Dějiny Chorvatska

  book

 8. Dějiny Azorských ostrovů a Madeiry / Jan Klíma .  Praha :  NLN,  2020  338 stran   [1, currently available 0]
  Dějiny Azorských ostrovů a Madeiry

  book

 9. Dějiny Angoly / Jan Klíma .  Praha :  NLN,  2019  493 stran   [1, currently available 1]
  Dějiny Angoly

  book

 10. Dějiny Švýcarska / Werner H. Meyer, Georg Kreis .  Praha :  NLN,  2019  289 stran   [1, currently available 1]
  Dějiny Švýcarska

  book