Search results

Records found: 3195  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kl_us_auth u0003025 xodb^"
 1. Ekologie krajiny a krajinné plánování : sborník ekologie krajiny 2 : příspěvky z konference příspěvky z konference CZ-IALE konané dne 14.-16. září 2006 v Lednici, Česká republika / [editoři Jaromíra Dreslerová, Petra Packová] .  Kostelec nad Černými Lesy :  Lesnická práce pro Českou společnost pro krajinnou ekologii regionální organizace CZ-IALE,  204 s. .  il.   [1, currently available 0, at library only 1]
  Ekologie krajiny a krajinné plánování

  book

 2. V co (ne)věří generace Z : sborník příspěvků z kurzu pro kazatelky a kazatele ČCE, pořádaného Spolkem evangelických kazatelů v Praze 2022 .  Praha :  EMAN,  2023  114 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  V co (ne)věří generace Z

  book

 3. L'opera italiana - tra l'originale e il pasticcio / a cura di Milada Jonášová e Tomislav Volek ; traduzione della prefazione e del saggio di Milada Jonášová: Marie Kronbergerová, traduzione del saggio di Petr Slouka: Peter Michael Stephens .  Praga :  Academia,  2023  359 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  L'opera italiana - tra l'originale e il pasticcio

  book

 4. Homeopatická léčba strachu : sborník přednášek z XII. homeopatického kongresu : Ostrava, 14.-16.4.2023 / Akademie klasické homeopatie ; Alexander Fasik (ed.) .  Ostrava :  Alexandr Fesik - Akademie klasické homeopatie,  2023  303 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Homeopatická léčba strachu

  book

 5. Ženy v literatuře / authors Martin Kasarda, Vladimír Novotný, Ivo Harák, Leoš Kyša, Natalia Długosz, Ilona Gwóźdź-Szewczenko, Mária Stanková, Daniela Straková .  V Praze :  Vysoká škola kreativní komunikace,  2023  82 stran   [1, currently available 1]
  Ženy v literatuře

  book

 6. Chudobův člověk nad dějinami : sborník ze stejnojmenné konference pořádané Knihovnou kardinála Berana : Praha, 17.10.2022 .  Hlinná :  Nautilus,  2023  89 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Chudobův člověk nad dějinami

  book

 7. Trestní právo v Evropské unii : bilance a perspektiva trestního práva EU a jeho aplikace v členských státech : z konference konané dne 26. září 2022 v Praze při příležitosti českého předsednictví v Radě Evropské unie = Criminal law in the European Union : balance and perspective of EU criminal law and its application in the member states : from conference held on 26 September 2022 in Prague on the occasion of the Czech presidency of the Council of the European Union / Tomáš Gřivna a kol. .  Praha :  Auditorium,  2023  157 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Trestní právo v Evropské unii

  book

 8. Dílo a proměna myšlení v české kultuře 19. století : sborník příspěvků z 42. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století : Plzeň, 2.-4. března 2022 / uspořádaly Taťána Petrasová a Pavla Machalíková .  Praha :  Academia,  2023  256 stran, 4 nečíslované strany obrazových příloh   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Dílo a proměna myšlení v české kultuře 19. století

  book

 9. Svoboda projevu a po projevu : sborník ze semináře, který proběhl 23. května 2023 v Senátě Parlamentu ČR pod záštitou senátorky Daniely Kovářové .  [Praha] :  Zdeněk Rampas - Nová vlna,  2023  75 stran   [1, currently available 1]
  Svoboda projevu a po projevu

  book

 10. Dělba moci / Vojtěch Šimíček (ed.) .  Praha :  Leges,  2022  216 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Dělba moci

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.