Search results

 1. Majstr a Małgorzata : Polky v továrnách ČSSR / Ondřej Klípa .  Praha :  Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum,  2021  168 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Majstr a Małgorzata

  book

 2. Sociální podniky a zaměstnávání znevýhodněných osob. I., Vstupní analýza datových zdrojů o sociálních podnicích pracujících s osobami 50+ / Marie Dohnalová, Kateřina Legnerová, Pavel Bareš .  Praha :  VÚPSV, v.v.i.,  2021  42, 5 stran   [1, currently available 1]
  Sociální podniky a zaměstnávání znevýhodněných osob

  book

 3. Diference v identitě : k Hegelovu výkladu konstituce sebevědomí v kapitole "Síla a rozvažování" Fenomenologie ducha / Jindřich Karásek .  Praha :  OIKOYMENH,  2021  82 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Diference v identitě

  book

 4. Wages, minimum wages, and price pass-through: the case of McDonald's restaurants / Orley Ashenfelter, Štěpán Jurajda .  Prague :  CERGE-EI,  2021  30 stran   [1, currently available 1]
  Plný text
  Wages, minimum wages, and price pass-through: the case of McDonald's restaurants

  book

 5. Czech kurzarbeit: evidence from the first pandemic wave / Štěpán Jurajda, Pavla Doleželová .  Prague :  CERGE-EI,  2021  13 stran   [1, currently available 1]
  Plný text
  Czech kurzarbeit: evidence from the first pandemic wave

  book

 6. Forced migration, staying minorities, and new societies: evidence from post-war Czechoslovakia / Jakub Grossmann, Štěpán Jurajda, Felix Roesel .  Prague :  CERGE-EI,  2021  53 stran   [1, currently available 1]
  Plný text
  Forced migration, staying minorities, and new societies: evidence from post-war Czechoslovakia

  book

 7. Voting on education and redistribution policies in the U.S. : does endogenous fertility matter? / Vera Tolstova .  Prague :  CERGE-EI,  2021  43 stran   [1, currently available 1]
  Plný text
  Voting on education and redistribution policies in the U.S

  book

 8. Marital sorting and cross-country differences in intergenerational earnings persistence / Vera Tolstova .  Prague :  CERGE-EI,  2021  45 stran   [1, currently available 1]
  Plný text
  Marital sorting and cross-country differences in intergenerational earnings persistence

  book

 9. The effects of minimum wage increases in the Czech Republic / Jakub Grossmann .  Prague :  CERGE-EI,  2021  50 stran   [1, currently available 1]
  Plný text
  The effects of minimum wage increases in the Czech Republic

  book

 10. Moderní duchovní skutečnost a marxismus / Robert Kalivoda .  Praha :  Academia,  2021  170 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
  Moderní duchovní skutečnost a marxismus

  book