Search results

  1. Marek Pučalík, Křízovníci v době vrcholného baroka za generalátu Františka Matouše Böhmba 1722-1750 / Karin Pátrová .  Studie a zprávy.Roč. 7, č. 2 (2019), s. 98.  
    article

    article